Brewiarz Franciszkański

Staraniem Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich (KPF), skupiającej Ministrów Prowincjalnych trzech obediencji (OFM, OFM Cap. i OFM Conv.), po dziewięciu latach starań, ukazał się w ostatnich dniach Brewiarz Franciszkański. Pierwszy tom Liturgii Godzin Zakonów Franciszkańskich jest identyczny z brewiarzem wydawanym dla Polski przez wydawnictwo Pallotinum, wzbogacony został jednak o wspomnienia świętych franciszkańskich.

W najbliższym czasie będą się ukazywały kolejne tomy: II – obejmujący Wielki Post i Wielkanoc oraz tomy III-V, które będą zawierać oficjum na okres zwykły. Brewiarz ten jest owocem wieloletniej współpracy i stanowi kolejne wspólne dzieło rodzin franciszkańskich w Polsce.

Staraniem o. Alana Brzyskiego OFM, Ministra Prowincjalnego Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego wydało Kalendarz liturgiczny na rok 2014. Merytoryczną stronę kalendarza opracował o. Maksymilian Damian OFM. Kalendarz zawiera, oprócz podstawowego kalendarium i informacji liturgicznych na każdy dzień, także miejsce na notatki na każdy dzień. Dodatkowo przy opisie poszczególnych dni zamieszczone są informacje o uroczystościach i adoracji Najświętszego Sakramentu w poszczególnych klasztorach prowincji, a także o imieninach i jubileuszach współbraci oraz memento o rocznicach naszych zmarłych. Znajdziemy tam również program uroczystości w sanktuarium św. Anny, w sanktuarium św. Józefa, w sanktuarium Królowej Rodzin, a także wiele innych informacji potrzebnych każdemu współbratu prowincji.

Kalendarz jest przejrzysty, łatwy w użytkowaniu, pomocny każdemu współbratu, by „czas, który jest nam dany [stał się] okazją do tego, by na nowo odkryć, jak wielkie możliwości Bóg złożył w nasze ręce” – jak napisał o. Alan w słowie wstępu skierowanym do współbraci.

Za: www.franciszkanie.com