Charyzmat zakonny w dobie nowej ewangelizacji – nowa pozycja Michalineum

Charyzmat zakonny w dobie nowej ewangelizacji - nowa pozycja MichalineumJuż od początku dziejów Kościoła pojawiali się zarówno mężczyźni jak i kobiety, którzy poprzez praktykę rad ewangelicznych pragnęli intensywniej dążyć do doskonałości i podejmować zgodnie z wezwaniem czasów posługę w Kościele.

W ten sposób powstała wielka różnorodność rodzin zakonnych, które, opierając się na niezmiennych prawdach ewangelicznych, swoją odrębność zaznaczały wyborem takiej lub innej posługi w Kościele.

Założyciele tych wspólnot, odczytując wezwania epoki, starali się w świetle Chrystusowej nauki przekazać członkom nowej rodziny zakonnej zręby duchowości i działalności, odpowiadające potrzebom współczesnego im Kościoła. Pomyślny rozwój tych wspólnot wskazywał na potrzebę ich istnienia w danym miejscu i czasie.

Uwględniając model działalności apostolskiej bł. ks. Bronisława Markiewicza – Założyciela Zgromadzeń michalickich – i przyznając temu przesłaniu uniwersalność i aktualność we współczesnym świecie, w publikacji podjęto refleksje na temat aktualności charyzmatów zakonnych, które pomimo innej i niejednokrotnie dawnej rzeczywistości swojego powstawania, dzięki wysiłkom członków obecnie istniejącej wspólnoty zakonnej, również w dobie „nowej ewangelizacji” mają swoją aktualność.

Mam nadzieję, że ta publikacja okaże się wielce pomocną w refleksji nad charyzmatem zakonnym nie tylko dla michalitów i michalitek, lecz także dla innych wspólnot zakonnych.

Ks. Jan Seremak CSMA (autor)


Książkę ks. dr Jana Seremaka CSMA „CHARYZMAT ZAKONNY W DOBIE „NOWEJ EWANGELIZACJI” (format: 20,5 cm x 14,5; oprawa miękka, kartonowa, klejona, foliowana, stron 288) można zamówić pod następującym adresem:

Wydawnictwo Michalineum

Al. J. Piłsudskiego 248/252 Marki

tel.: (22) 781 14 20; faks: (22) 771 36 15

e-mail: [email protected]

www.michalineum.pl