Chrystusowcy: 70. rocznica utworzenia parafii w Brojcach

W niedzielę 17 września 2017 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brojcach świętowano siedemdziesiątą rocznicę utworzenia parafii. Celebrację połączono z dziękczynieniem za tegoroczne plony, błogosławiąc wieńce i chleby dożynkowe.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz, a koncelebrowali ją zebrani kapłani na czele z wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Bogusławem Burgatem SChr. W homilii ksiądz biskup podkreślał wagę dziękczynienia w życiu codziennym człowieka, szczególnie w zajęciu tak trudnym i ważnym, jakim jest praca rolnika. W 100. rocznicę objawień Pani Fatimiskiej, przez jej wstawiennictwo, zawierzył Bogu wszystkich pracujących i utrzymujących się z pracy na roli. Po Mszy św. wszyscy podzielili się bochnem dożynkowego chleba. Eucharystii towarzyszyła wyjątkowa oprawa oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Historia Pomorza Zachodniego po ustaniu działań wojennych w 1945 roku jest nierozerwalnie związana z historią Kościoła, który niósł wiarę i ducha polskiego na te ziemie. Wraz z pierwszymi osadnikami przybyli tu pierwsi duchowni ze zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Często ich zadaniem było niesienie otuchy i wlewanie nadziei w serca wiernych, wielokroć dotkniętych osobistą tragedią ze strony niemieckiego czy sowieckiego najeźdźcy. Stanęło przed nimi wyzwanie zorganizowania nie tylko życia duchowego, ale i administracji kościelnej. 17 września 1947 roku powołano Parafię Rzymskokatolicką w Brojcach, wydzieloną z parafii gryfickiej. Pierwszy proboszcz ks. Seweryn Wieczorek SChr w oparciu o istniejące świątynie ewangelickie i zniszczoną wówczas plebanię, rozpoczął pracę duszpasterską oraz organizację prac remontowych. W Brojcach proboszcz zlecił dostosowanie wnętrza kościoła do obrządku łacińskiego, położył również instalację elektryczną. Zorganizował pierwszą katechezę oraz koła różańcowe. Pod jego opieką znalazły się pobliskie kościoły w Bielikowie, Górawinie, Kiełpinie, Starninie, Natolewicach i Pniewie. Kolejne lata funkcjonowania parafii naznaczone były pracami remontowymi w świątyniach oraz inicjatywami budowy nowych miejsc kultu. Proboszcz ks. Antoni Żmija SChr podjął się remontu wieży w Brojcach i Bielikowie oraz plebanii.  Za kadencji ks. Stanisława Bojarskiego SChr rozpoczęto odbudowę zniszczonego kościoła w miejscowości Pruszcz, poświęconego 6 października 1974 r. Kolejny proboszcz parafii, ks. Zenon Gąsiorowski SChr podjął się z kolei inicjatywy wybudowania nowego kościoła w miejscowości Dargosław, w miejscu świątyni rozebranej w 1952 roku. Skutkiem jego działań 28 września 1986 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Dargosławiu. Równocześnie rozpoczęto prace nad rozbudową kościoła w Brojcach, czego wynikiem było powstanie i rozbudowa kaplic: północnej i południowej. Kolejni proboszczowie: ks. Adam Ostapowicz SChr, ks. Zbigniew Budyn SChr, ks. Radosław Urban SChr oraz sprawujący tę funkcję obecnie ks. Mirosław Czerwiński SChr kontynuowali dzieła poprzedników.

Na podstawie tekstu Michała Zinowika

Za: www.chrystusowcy.pl