Młodzi w kurii u jezuitów w Rzymie. Chcą lepiej przygotować się do synodu biskupów

Aby lepiej przygotować się do synodu biskupów na temat „Młodzi, wiara i rozeznanie powołania”, przedstawiciele młodzieży z całego świata przyjechali do Rzymu, do siedziby generała jezuitów.

Celem spotkania jest to, by od 11 do 15 września porozmawiać między sobą oraz z ekspertami właśnie o ludziach młodych. 52 osoby z Europy, 18 z Ameryk, 7 z Azji, 4 z Afryki i jedna z Australii, w czterech grupach językowych, przez pięć dni modliło się razem (m.in. poranne medytacje biblijne), słuchało świadectw i dyskutowało.

Młodzi debatowali wraz ze specjalistami nad własną tożsamością rozmawiając o miejscach, gdzie młodzież może się rozwijać wśród rówieśników. Mówiono sporo o emigracji wśród młodych, o jej przyczynach takich, jak przemoc i wojny ale również spowodowanej szukaniem sposobów na zbudowanie przyszłości lepszej niż ta, której się można spodziewać tam, skąd pochodzą.

Porównując to, jak młodzi patrzą na zaangażowania społeczne z tym, co myślą o polityce, wyraźnie zaznaczono, że młodzi wobec utraty zaufania do polityków, wolą bardziej niż w politykę angażować się na polu socjalnym, w projekty solidarnościowe.

Nie zabrakło dyskusji na temat nowych technologii, które z jednej strony stawiają przed młodymi bardzo skomplikowane wyzwania, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje międzyludzkie i moralność, a z drugiej strony otwierają wiele nowych możliwości dla ewangelizacji.

Rozmawiano też o relacji młodych do wiary, do sacrum, do Kościoła, a zwłaszcza do osoby Jezusa Chrystusa.

Hasłem podsumowującym prace tego spotkania były słowa „Jesteśmy rodziną. Słuchajmy się nawzajem i razem wzrastajmy”.

Vatican Insider/jssj

Za: www.deon.pl