Chrystusowcy: Kapituła Prowincjalna w Domu Głównym Towarzystwa

W środę, 3 kwietnia o godz. 10.00 Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem i z homilią przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego rozpoczęła się w Domu Głównym w Poznaniu VIII Kapituła Prowincjalna części Towarzystwa obejmującej Polskę.

W skład kapituły wchodzą: zarząd generalny zgromadzenia, członkowie rady generalnej oraz delegaci wybrani przez współbraci. Obradom będzie towarzyszyć hasło „Zaangażowanie Towarzystwa Chrystusowego w dzieło nowej ewangelizacji”. Kapituła krajowa podejmując bieżące sprawy jest także przygotowaniem do Kapituły Generalnej, która odbędzie się na przełomie czerwca i lipca tego roku. Kapituła potrwa do 5 kwietnia.

Za: www.chrystusowcy.pl