Salezjanie: Rozpoczęła się Kapituła inspektorii pilskiej

2 kwietnia rozpoczęła się w Licheniu u stóp Matki Bożej Bolesnej XI Kapituła inspektorialna Insepktorii pw. św. Wojciecha. Zgromadziła ona 66 współbraci i 2 obserwatorów, którzy przez kolejne pięć dni będą obradować nad sprawami i wyzwaniami stojącymi przed naszą prowincją.

Momentem kulminacyjnym, a zarazem pierwszym punktem programu była koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem ks. inspektora Marka Chmielewskiego. Po Mszy świętej i obiedzie rozpoczęły się czynności wstępne związane m.in. z oficjalnym rozpoczęciem XI Kapituły, jak również przewidzianym u początku wystąpieniem księdza inspektora na temat stanu inspektorii w różnych aspektach: formacyjnym, duszpasterskim, ekonomicznym, itd.

Słówko wieczorne, które wygłosił ks. Ryszard Sadowski skoncentrowało się wokół trzech kwestii: formacji początkowej, Lądu i ołtarza męczenników oraz historii związanej z Księdzem Bosko o jego kierownikach duchowych.

W homilii Księdza Inspektora głównym akcentem były słowa „był(-a) za późno, ale na czas”, które jak motto przewijało się przez prezentowane przez niego postaci. Swoisty korowód tychże rozpoczęła Maria Magdalena, która jak zaznaczył Ksiądz Inspektor nie widziała momentu Zmartwychwstania, ale znalazła się na czas, by osobiście i intymnie spotkać się ze Zmartwychwstałym Nauczycielem. Po niej kaznodzieja zaprezentował Księdza Bosko, który również w swoim czasie odważnie dawał świadectwo swojego spotkania z Jezusem. Te dwie postaci miały pobudzić każdego ze współbraci do osobistej refleksji nad momentem własnego spotkania z Chrystusem. Ksiądz Inspektor odniósł się również do papieża emeryta Benedykta XVI. Był on dany przez Boga we właściwym czasie, by przygotować Kościół na wybór nowego papieża Franciszka. On z kolei został przedstawiony jako radykalny świadek Chrystusa w czynie i słowie, który swoją postawą daje wzór wiary i oddania dla Boga.

Pamiętajmy w swoich modlitwach szczególnie o ojcach kapitulnych, jak i polecajmy podejmowane przez nich tematy, które wyznaczą rozwój inspektorii na kolejne lata.

Źródło: www.pila.salezjanie.pl

Za: www.salezjanie.pl