Chrystusowcy: Kolejny tom „Dzieł” ks. Ignacego Posadzego TChr

Staraniem  Ośrodka  Postulatorskiego  Towarzystwa  Chrystusowego  ukazał  się  4. tom „Dzieł” o. Ignacego Posadzego. Publikacja ta niejako wpisuje się obchodzoną w tym roku 30. rocznicę śmierci ks. Ignacego (zmarł 17 stycznia 1984).

Pełen  opis bibliograficzny niniejszej pozycji to: ks. Ignacy Posadzy TChr, Dzieła. O wychowaniu i formacji. Konferencje, przemówienia, listy okrężne, korespondencja, red. B. Kozioł, t. IV, Poznań 2014, ss. 828.

Jak  sugeruje  powyższy  tytuł,  zawartość woluminu obejmuje przede wszystkim przemówienia Ojca Ignacego dotyczące wychowania i formacji, i to zarówno skierowane do wychowanków, jak i wychowawców. Materiały na ten temat znajdują się niejako w pierwszej części tomu, który odnosi się stricte właśnie do formacji.  W  tej części dołączono jeszcze 8 różnych przemówień, które dotyczą roku liturgicznego. Jeżeli jednak przyjmiemy zasadę, że rok liturgiczny jest również dobrym formatorem życia duchowego, to konferencje te nie będą odstawać od zasady wyznaczonej w temacie tomu. Wreszcie część druga zawiera korespondencję o. Ignacego Posadzego. Najpierw jest to korespondencja do współbraci w formie „Listów okrężnych”, które przecież mają wyjątkową wartość wychowawczą i formacyjną, a następnie są to listy o. Posadzego do kard. Hlonda. Co prawda w t. II „Dzieł” znajduje się już korespondencja z Kardynałem Prymasem,  jednakże  w  ramach  prac  nad  „Acta  Hlondiana” zostały odnalezione kolejne 33 listy. „Odkrycie” to wspaniale wpisuje się również w temat formacyjny, rzucając niejako pomost między duchem panującym w Potulicach, a współczesną myślą formacyjną.

Tom   można   nabyć  poprzez  stronę  Wydawnictwa  Hlondianum,  pisząc na adres Ośrodka Postulatorskiego ([email protected]) lub bezpośrednio w Wydawnictwie, w Ośrodku Postulatorskim i w księgarni Towarzystwa Chrystusowego na ul. Panny Marii 4 w Poznaniu.

Zapraszamy do lektury.

Ks. Bogusław Kozioł TChr.

Za: www.chrystusowcy.pl