Salezjańscy ministranci z Łotwy u Papieża Franciszka

W dniach od 31 lipca do 11 sierpnia 50 ministrantów z Łotwy wzięło udział w autokarowej pielgrzymce do Rzymu. Łotewscy ministranci po raz pierwszy w historii wzięli udział w Europejskim Spotkaniu Ministrantów z papieżem organizowanym przez Stolicę Apostolską, która odbywa się co cztery lata w Watykanie.

Pielgrzymka ta jest owocem 9 miesięcznej pracy pierwszego salezjanina na Łotwie, ks. Thomasa Zielonki, który na zaproszenie arcybiskupa Rygi został wysłany do pracy z młodzieżą przez swego przełożonego inspektorialnego z Warszawy, ks. Andrzeja Wujka.

Na tegoroczne zaproszenie kierowane przez papieża Franciszka, odpowiedziało 50 tysięcy ministrantów z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Łotwy. Spotkanie w Rzymie odbyło się pod hasłem: „Jestem wolny, dlatego mogę czynić dobro”.

Łotwa mimo, że była najmniejszą grupą pośród wszystkich innych grup ministranckich, dała się zauważyć przez pięknie przygotowany program muzyczno-artystyczny dla innych kolegów i koleżanek z Europy zachodniej. Zaszczytnym wyróżnieniem dla łotewskich organizatorów była osobista audiencja u papieża Franciszka. Warto wspomnieć, że podczas całej pielgrzymki łotewskim ministrantom towarzyszył nowowyświęcony biskup diecezji Liepaja, Viktor Stulpins, który swoją dobrocią wprowadzał ducha salezjańskiego.

Grupa łotewska na szlaku swej pielgrzymki doświadczyła gościnności salezjańskich domów w Żilinie na Słowacji, we Florencji, oraz w Wiedniu w Domu Prowincjalnym. W Wiedniu łotewscy pielgrzymi zostali także podjęci na wspaniale przygotowanym spotkaniu przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżaków, który przypomniał o świetności swego zakonu na ziemiach krajów nadbałtyckich. Ministranci nawiedzili groby apostołów w Rzymie, groby św. Franciszka i św. Klary w Asyż, klasztor św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie, sanktuarium na Jasnej Górze, oraz grób bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie na Żoliborzu.

Za: www.salezjanie.pl