Chrystusowcy: Tam anioły spędzają wakacje…

TChrTegoroczne Spotkanie Młodych „Góra Tabor”, przypadające od 1 do 5 lipca, już po raz trzeci odbyło się na terenie nowicjatu chrystusowców w Mórkowie koło Leszna. Przebiegało pod hasłem „Wstanę i pójdę”.

Nawiązywaliśmy w ten sposób do fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza o synu marnotrawnym. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia było Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (www.chrystusowcy.pl). Impreza zgromadziła ponad stu uczestników. To grupa młodzieży, która przyjechała m.in. ze Szczecina, Stargardu, Ziębic, okolicznego Leszna, Mórkowa, Lipna, a nawet z dalekiej Brukseli.

Góra Tabor to nie tylko rekolekcje, to przede wszystkim piękne wakacje młodych Chrystusa, koncerty, konferencje (Namiot Słowa), siatkówka, warsztaty… każdego dnia wspólna modlitwa (Namiot Spotkania i Namiot Adoracji), … coś dla ducha i ciała! Chcieliśmy pokazać młodym, że wiara nie jest nudna. Mówili o tym na Górze Tabor zaproszeni goście: s. Anna Bałchan SMI, Ewa i Tomek Liszkowscy oraz misjonarz konsolata Ashenafi Abebe. Podjęliśmy temat nawiązywania relacji; intencji, jakie temu przyświecają; fundamentu, na którym budowane, staną się trwalsze oraz „pójścia” czyli misyjnego charakteru naszej wiary. Jak relacjonują uczestnicy, ważnym momentem ich pobytu było Misterium, które powstało przy współpracy Adama Kulisia, który z młodzieżą na warsztatach przygotował pantomimę o historii zbawienia. Czwartego lipca, jako pewne podsumowanie, w pierwszą sobotę miesiąca udaliśmy się w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Osiecznej, w którym posługują bracia franciszkanie. Tam odbyło się również muzyczne uwielbienie, na którym zgromadzili się parafianie i nasi dobrodzieje.

Wszelkie aktualności wraz z galeriami można znaleźć na fanpage’u Góry Tabor na Facebooku (https://www.facebook.com/gora.tabor) oraz stronie www.goratabor.org.

Marcin M. Stefanik SChr