Co trzeci Polak ogląda TV Trwam

redemptor.plZamieszczamy raport z badania oglądalności TV Trwam przeprowadzonego przez Europejski Instytut Studiów i Analiz w listopadzie 2015 roku.

RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM [Zobacz]

Zastosowano metodę wywiadów bezpośrednich ankietera z respondentem w oparciu o standaryzowany kwestionariusz papierowy (metoda PAPI). Badanie przeprowadzono w dniach 19 – 23 listopada 2015 roku na reprezentatywnie dobranej próbie mieszkańców Polski w wieku od 4 lat. Zastosowano losowo-warstwowy dobór próby. Ankieterzy przemieszczali się zgodnie z tzw. metodą ustalonej ścieżki  (ang. random route). Podejście to gwarantuje niezależność doboru respondenta od wpływu ankietera – a tym samym obiektywność procesu, przekładającą się na rzeczywistą losowość próby.

Za: www.redemptor.pl