Cystersi – biogramy świętych i błogosławionych

Życie cysterskie swój podstawowy i ostateczny cel odnajduje jedynie w Bogu, który we wszystkim ma być uwielbiony, do którego mnisi dążą jako do największego dobra i szczęścia człowieka. Pośrednikiem na tej drodze jest Chrystus obecny w Kościele, we wspólnocie, w Słowie Bożym i w sakramentach.

Umocnieniem na tej drodze jest Duch Święty, który wzmacnia talenty dane poszczególnym członkom zakonu dla osiągnięcia ostatecznego celu.

Tą drogą przeszły całe pokolenia cystersów i cysterek, duchowych dzieci francuskiego Citeaux, które dało początek wielkiej cysterskiej rodzinie monastycznej. Ich życie i przykład wzmacniały wiarę chrześcijan minionych dziewięciu wieków i nie przestają fascynować także dzisiaj. Inspiracja jaką obdarzają święci i błogosławieni wydaje się być nieodzowną pomocą w rozwoju życia duchowego.

TUTAJ zebraliśmy  biogramy kilkudziesięciu świętych, błogosławionych i osób cieszących się kultem, którzy niegdyś w sposób doskonały realizowali ideały cysterskiego życia a dziś cieszą się chwałą ołtarzy. Ufamy, że ich przykład pomoże także nam, kroczącym drogą wiary w pierwszych latach trzeciego tysiąclecia od narodzin Chrystusa.

Dziękujemy wydawnictwu „Jedność” z Kielc, które zgodziło się na udostępnienie materiałów zebranych w monumentalnym dziele „Ilustrowany leksykon świętych” autorstwa V. Schauber i H. M. Schindlera, z którego pochodzi większość biogramów prezentowanych na naszej stronie internetowej.

Za: www.wachock.cystersi.pl.