Nowa strona Fundacji im. kardynała Augusta Hlonda

Fundacja im. kardynała Augusta Hlonda ma nową stronę internetową pod adresem www. fundacjahlonda.chrystusowcy.pl Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin.

Fundacja powstała w 1992 r. z inicjatywy Towarzystwa Chrystusowego i grupy świeckich zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła. Fundacja pamiętając o prośbie Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda: „by żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie!”, gromadzi środki materialne umożliwiające:

  • przygotowanie filozoficzne, teologiczne i pastoralne przyszłych duszpasterzy polonijnych;
  • wspieranie działań mających na celu podtrzymanie znajomości ojczystego języka, historii i kultury oraz utrzymanie łączności z Macierzą;- wsparcie materialne dla wspólnot parafialnych i ich duszpasterzy pracujących w trudnych warunkach materialnych i odbudowujących życie Kościoła;
  • popularyzację osoby i dzieła Sługi Bożego Augusta Hlonda, Patrona Fundacji;
  • wspieranie innych celów społecznie użytecznych.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.