Czy święci pochodzący ze średniowiecza są dzisiaj aktualni?

Modlitwy o kanonizację bł. Władysława 4 marca zbiegły się z modlitwą za wstawiennictwem do patrona dnia, św. Kazimierza. W mszy świętej koncelebrowanej uczestniczył i homilię wygłosił bernardyn z Lublina, o. dr Cyprian Janusz Moryc. Czy w dzisiejszym świecie św. Kazimierz, patron dnia 4 marca oraz bł. Władysław z Gielniowa mają nam cos do powiedzenia? Takie pytanie zadał o. Moryc. Z obszernego kazania wynikało, że ci święci tak przez wieki , jak i dzisiaj są stale aktualni.

Ich asceza, rozmodlenie i praca mają być dla nas przykładem, a nawet nas zawstydzać. Właśnie bł. Jan Paweł II, który przywołał z nieba wielu świętych mówił, że święci są po to, aby nas zawstydzać, stwierdził bernardyn. Chociaż świat dzisiaj jest w rozsypce z powodu niewyobrażalnych nienormalności i nieprawidłowości, Kościół stale wydobywa z przeszłości bardzo ważnych ludzi, mogących być dla nas wzorem do naśladowania, podkreślił o. Moryc.

Bł. Władysław, żarliwy czciciel Męki Pańskiej nie tylko nas zawstydza, ale i uskrzydla, powiedział o. Moryc . Uniósł się w górę na ambonie w czasie kazania pasyjnego, jak by chciał powiedzieć „ w górę serca” . Bł Władysław zawstydza nas ascezą , roztropnością , rozwaga ćwiczeniem się w cnocie, modlitwą – dodał bernardyn, podkreślając, że mamy zadać sobie pytanie , jak ja się modlę? Czy modlę się do Boga, czy do diabła, jak powiedział papież Franciszek. Modlitwą do diabła będą przekleństwa, zakupy w niedzielę, plotki i obmowy właśnie ramach „antyliturgii” . Kultura śmierci , eutanazja , a nawet eutanazja dzieci – to jest właśnie antyliturgia , do której ciągnie nas diebeł. My mamy modlić się : Panie Jezu , przyciągaj mnie do siebie!, zachęcił o. Moryc, dodając , że mamy zwracać się w modlitwie do tych średniowiecznych świętych – św. Kazimierza i bł. Władysława z Gielniowa i prosić ich o pomoc w staraniach przeżywania naszego życia według 10 przykazań i Ewangelii.

W czasie nabożeństwa modlono się też w intencji ks. kard. Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego w dniu jego imienin. Święty Kazimierz Jagiellończyk królewicz, urodził się . 3 października 1458 na Wawelu, zmarł 4 marca 1484 w Grodnie. Zmarł w wieku zaledwie 26 lat. Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej. W 1636 r. przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy.

W 1953 r. przeniesiono je z katedry wileńskiej do kościoła świętych Piotra i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie w katedrze.

Św. Kazimierz jest patronem Polski i Litwy. a od 1690 roku także Zakonu Kawalerów Maltańskich. Od czterystu lat , 4 marca w Wilnie w święto św. Kazimierza w Wilnie organizowane są odpusty i jarmarki , tzw. Kaziuki.

Błogosławiony Władysław z Gielniowa urodził się . ok. 1440 w Gielniowie k. Przysuchy, zm. 4 lub 5 maja 1505 w Warszawie – poeta, pieśniarz , autor tekstów polskich i łacińskich , bernardyn, wybitny kaznodzieja. 11 lutego 1750 r. papież Benedykt XIV wydał urzędowy akt beatyfikacyjny. W roku 1759 Klemens XIII ogłosił bł. Władysława patronem Królestwa Polskiego i Litwy, a 19 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił bł. Władysława z Gielniowa głównym patronem Warszawy. Obecnie główną Patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna Łaskawa z kościoła jezuitów przy katedrze. Bł. Władysław jest patronem drugorzędnym. Jego relikwie przez wieki spoczywają w kościele św. Anny w Warszawie. Każdego 4 dnia miesiąca o godz. 15. czciciele bł. Władysława z Gielniowa modlą się o jego wstawiennictwo do Boga oraz o jego kanonizację. Przed nabożeństwem zapalają światełko pod tablicą poświęconą Patronowi Warszawy.

Anna Dziemska