Diakonia Sł. B. Kungeundy Siwiec modliła się na Siwcówce

Zarząd diakonii z wicepostulatorem na tle kaplicy sw. Teresy na SiwcówceW sobotę 14 marca w kaplicy pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Siwcówce w parafii Stryszawa zgromadził się na modlitwie i obradach zarząd i członkowie „Diakonii służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec”, jaka istnieje przy wadowickiej wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i promuje duchowe przesłanie swojej patronki oraz wspiera prace procesowe zmierzające ku jej wyniesieniu na ołtarze przez beatyfikację.

W spotkaniu wziął udział o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, konsultor w sprawach beatyfikacyjnych w Kurii Rzymskiej i w Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, wicepostulator Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Przewodniczył on Eucharystii, ukazując w Kunegundzie przykład życia w wierności Ewangelii i nauce Kościoła – przykład tak bardzo potrzebny w naszych niespokojnych czasach. Podzielił się też radosną wiadomością, że podczas październikowych obrad Synodu Biskupów w Rzymie Ojciec Święty dokona kanonizacji małżonków Ludwika i Zelii Martin, rodziców dziewięciorga dzieci, z których najmłodsza córka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która tak bardzo urzekała duchowość Kunegundy Siwiec, jest Doktorem Kościoła.

Po Eucharystii sprawowano Drogę Krzyżową zainspirowaną tekstami Świętych Karmelu. Zaprezentowano nadto książkę – biografię ks. Bronisława Bartkowskiego, spowiednika Kunegundy, autorstwa Ryszardy Donajskiej, pt. „Żyć Ewangelią” (Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2014). O. Praśkiewicz nazwał ks. Bartkowskiego „Sopoćką” Służebnicy Bożej Kunegundy, bo tak jak bł. ks. Michał Sopoćko kierował duszą św. Faustyny Kowalskiej, tak on uczynił w odniesieniu do Kunegundy. Głos zabrał także inż. Sławomir Kruk OCDS, prezes diakonii, informując o bieżących inicjatywach dotyczących promowania sławy świętości Kunegundy Siwiec, zwłaszcza o przygotowywanych o niej materiałach w językach obcych, by można je było rozprowadzać w zagranicznych środowiskach karmelitańskich.

Uczestnicy modlitewno-refleksyjnego spotkania nawiedzili dom rodzinny Kunegundy, którym opiekuje się rodzona siostra ks. Bartkowskiego – Franciszka oraz grób Służebnicy Bożej na stryszawskim cmentarzu parafialnym.

(Diakonia Sł. B. Kunegundy Siwiec – Wadowice)

Kunegunda Siwiec urodziła się 28 maja 1876 r. W wieku dwudziestu lat złożyła za zgodą spowiednika prywatny ślub czystości i w 1923 r. wstąpiła do Trzeciego (dziś Świeckiego) Zakonu Karmelitów Bosych. Została obdarowana łaską słyszenia w swoim wnętrzu słów Jezusa i niektórych Świętych i możliwości rozmawiania z Nimi; słów, które przekazywała swojemu spowiednikowi, ks. Bronisławowi Bartkowskiemu (zm. 1986), wiernie je notującemu. Podczas trwania działań wojennych w 1942 r. uczyniła ofiarę ze swego życia w intencji zachowania Siwcówki przed grożącą wiosce pacyfikacją i wywózką do Oświęcimia i została wysłuchana. Przez kilka lat była obłożnie chorą. Zmarła w opinii świętości 27 czerwca 1955 r. Od 2007 r. trwa jej proces beatyfikacyjny, który obecnie znajduje się na etapie rzymskim w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.