Diamentowy jubileusz profesji zakonnej br. Felicjana Godonia OCD

W lubelskim klasztorze karmelitów bosych 26 grudnia 2013 r. świętowano uroczyście 60-lecie ślubów zakonnych br. Felicjana od Dzieciątka Jezus (Jana Godonia). Celebrze przewodniczył przełożony prowincjalny Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, o. dr Andrzej Ruszała. Jubilat odnowił śluby zakonne, otoczony współbraćmi zakonnymi i przyjaciółmi, od których przyjął także serdeczne życzenia.

Jan Godoń urodził się w Gaboniu k. Starego Sącza 19 grudnia 1919 r. Śluby zakonne złożył w Czernej, jako br. Felicjan od Dzieciątka Jezus 27 grudnia 1953 r. Pracował (najczęściej jako zakrystianin): w Czernej, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i najdłużej, bo 17 lat w Lublinie.

Zgromadzonych przywitał przeor lubelskiego klasztoru karmelitów bosych, o. Szczepan T. Praśkiewicz. Podkreślił, że jubileusz seniora lubelskiej wspólnoty karmelitańskiej celebrowany jest w klimacie Bożego Narodzenia, gdyż tajemnica Bożego dziecięctwa wpisana była szczególnie w całe jego życie zakonne, co wyraża także przyjęty prze niego predykat, tj. nazwisko „od Dzieciątka Jezus”. Przełożony życzył, aby jubilat, umocniony łaską jubileuszu, pozostawał przez długi jeszcze czas dla wspólnoty zakonnej świadkiem Chrystusa, zarażając młodszych współbraci w powołaniu pogodą ducha, rozmodleniem, przykładem cierpliwości i zaufania Panu Bogu!

Natomiast przełożony prowincjalny nakreślił w swej homilii teologię powołania brackiego w zakonach kleryckich i ukazał, że polega ono na naśladowaniu Chrystusa w sposób bardziej doskonały, co jubilat wiernie czynił w całym swoim życiu karmelitańskim. Pociągnął on m.in. do Karmelu swojego kolegę z rodzinnego Gabonia, br. Świętosława Porębskiego, który zmarł w Krakowie w 2005 r. Ojciec Prowincjał wręczył jubilatowi błogosławieństwo apostolskie od dwóch papieży, tj. od Benedykta XVI i od Franciszka. Kuria Prowincjalna zakonu, w oczekiwaniu na jubileusz br. Felicjana, poprosiła bowiem o takie błogosławieństwo już wiosną, nie przewidując abdykacji Ojca Świętego. Po wyborze papieża Franciszka także jego poproszono o udzielenie jubilatowi apostolskiego błogosławieństwa.

Jubileuszową Eucharystię celebrowali nie tylko współbracia zakonni lubelskiego klasztoru, ale także przybyli z Krakowa: o. Grzegorz Firszt, wikariusz prowincjalny i o. Łukasz Kasperek, były przeor lubelski, a także o. Franciszek Ksawery Hanzel z klasztoru karmelitów bosych Prowincji Warszawskiej we Wrocławiu i o. Mariusz Zubik, redemptorysta z Lublina. Nie zabrakło obecności lubelskiej wspólnoty świeckiego zakonu karmelitańskiego i sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Na zakończenie uroczystości przemówił sam jubilat, który podziękował wszystkim gościom, a zwłaszcza służbie zdrowia, która dba o jego samopoczucie. Zwieńczeniem uroczystości była agapa w jednej z sal klasztoru.

OCD