Diecezja drohiczyńska: Dzień modlitw za zmarłe siostry i braci zakonnych

Z inicjatywy ks. bpa Tadeusza Pikusa 10 listopada 2018 r. w Drohiczynie modlono się za zmarłe siostry i barci zakonnych, którzy pracowali na terenie Diecezji Drohiczyńskiej lub są pochowani na cmentarzach naszej diecezji.

Centralnym punktem spotkania byłą Eucharystia celebrowana w katedrze. Kapłani pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Bożemu Miłosierdziu polecali zmarłe zakonnice oraz zakonników, których imiona w modlitwie wypominkowej odczytał ks. Biskup.

Homilię wygłosił ks. Sławomir Goworek SDB – Delegat Biskupa ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Nawiązał do jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniał ludzi Kościoła, którzy zaangażowani byli w działania na rzecz odzyskania wolności przez naszą Ojczyznę, m.in. św. Alberta Chmielowskiego, św. Rafała Kalinowskiego, bł. Honorata Koźmińskiego. Jak zauważył podstawowym powołaniem każdego jest świętość. Kresem tej drogi jest życie wieczne. Przywoływał doświadczenie świętych, jak choćby św. Faustyny Kowalskiej, św. Ojca Pio, którzy mieli kontakt z duszami czyśćcowymi. Wezwał do modlitwy za zmarłych przebywających jeszcze w czyśćcu.

Spotkanie miało charakter swoistego dnia skupienia. Eucharystię poprzedziło wspólne rozważanie słowa Bożego. Uczestnicy pod przewodnictwem ks. dra Roberta Grzybowskiego pochylali się na tekstem biblijnym zaczerpniętym z czytań mszalnych. Po Mszy św. w kaplicy seminaryjnej trwała indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Podsumowania dokonał ks. dr Robert Grzybowski.

Oprawę liturgiczną zapewniła młodzież biorąca udział w diecezjalnym kursie ceremoniarza.

To pierwsze tego typy spotkanie. Ma ono na celu przypomnieć otoczyć modlitwą zmarłe siostry i braci zakonnych, którzy pracowali na terenie Diecezji Drohiczyńskiej od momentu jej powstania lub wcześniej, a teraz pochowani są na cmentarzach naszej diecezji.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

Zobacz listę zmarłych sióstr i barci zakonnych TUTAJ

Za: drohiczynska.pl