Brazylia: w dalszym ciągu dla biednych i opuszczonych

W dniach od 5 do 9 listopada 2018 r. w mieście Salvador w Brazylii odbyła się IX Kapituła Wiceprowincji Redemptorystów z Bahia. Uczestnicy wybrali nowy zarząd, który został zatwierdzony przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia. Przedstawicielem Przełożonego Prowincji Warszawskiej był o. Mieczysław Babraj CSsR, który uczestniczył w obradach.

Przełożonym Wiceprowincji na następne cztery lata został ponownie wybrany o. Roque da Silva Alves CSsR, zaś jego wikariuszem jest o. Krzysztof Przychodzki CSsR. Drugim konsultorem zwyczajnym kapitularze wybrali o. Antonio Rosivaldo Mota CSsR. Nadzwyczajnymi konsultorami są: o. Adam Rąpała CSsR i o. Adilson Ferreira de Oliveira CSsR.

Pierwsza część kapituły została poświęcona analizie sprawozdań przedstawionych przez Przełożonego Wiceprowincji, przełożonych wspólnot oraz odpowiedzialnych za sekretariaty. W drugiej zaś części dokonano wyboru przełożonego, konsultorów oraz wybrano priorytety na najbliższe lata.

Będą nimi w dalszym ciągu: praca wśród biednych i opuszczonych, zarówno na peryferiach wielkich metropolii, jak i małych miasteczek oraz wiosek. Skupiać się będziemy także na pracy formacyjnej wśród młodzieży i świeckich. Pozostają wśród naszych priorytetów praca duszpasterska wśród Indian, Brazylijczyków afrykańskiego pochodzenia oraz wśród rolników i wspólnot wiejskich.

W czasie kapituły dużo czasu poświęcono na zaprezentowanie postanowień ze spotkania przełożonych Ameryki Południowej i Karaibów poświęconego restrukturyzacji naszego Zgromadzenia. Od 2022 r. nasza jednostka połączy się z prowincjami: São Paulo i Rio de Janeiro. W przyszłości będzie to jedna z największych prowincji naszego Zgromadzenia pod względem liczby członków.

Wiceprowincja Bahia liczy obecnie 46 redemptorystów: 2 biskupów, 34 kapłanów, 2 braci, 1 kleryk po ślubach wieczystych i 7 kleryków po ślubach czasowych. Do Wiceprowincji należy aktualnie 19 Polaków (2 biskupów i 17 kapłanów). O. Mateusz Mirosław Juruś CSsR formalnie przynależy do Prowincji Warszawskiej, jednak od 2004 r. z wielkim oddaniem posługuje w Wiceprowincji. Jeden  z Brazylijczyków, o. Gilson CSsR, pracuje w Surinamie w miejscu, gdzie żył i pracował bł. Piotr Donders. Zaś o. Krzysztof Dworak CSsR służy w Portugalii w ramach współpracy Unii Redemptorystów Brazylii (URB) z Prowincją Lizbońską. Z kolei o. Krzysztof Mamala CSsR przygotowuje w Rzymie obronę swojej pracy doktorskiej.

Nasza jednostka posiada trzy wspólnoty w Bom Jesus da Lapa, cztery w Salvadorze i jedną wspólnotę w Porto Seguro – Arraial d’Ajuda.

o. Stanisław Wilczek CSsR, Brazylia

Za: www.redemptor.pl