Diecezja tarnowska: Modlitwa, świadectwa i procesja

www.sercanie.plDwa dni trwały obchody Dnia Życia Konsekrowanego w diecezji tarnowskiej. Wzięli w nich udział sercanie.

W niedzielę, 1 lutego, siostry zakonne, bracia i kapłani zakonni oraz inne osoby konsekrowane spotkali się w bazylice w Tuchowie i w kościele klasztornym klarysek w Starym Sączu na uroczystych nieszporach, którym przewodniczył ks. bp Stanisław Salaterski – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

Z kolei w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej – Pani Ziemi Tarnowskiej uroczystym nieszporom przewodniczył ordynariusz diecezji ks. bp Andrzej Jeż. Nieszpory te były transmitowane przez Radio Maryja.

Potem wszyscy kapłani, bracia i siostry zakonne, zostali zaproszeni przez superiora redemptorystów w Tuchowie o. Ryszarda Bożka na wspólną kolację, podczas której delegat KWPZM ds. zakonów męskich w diecezji tarnowskiej ks. Tadeusz Gniewek SCJ podziękował ordynariuszowi za obecność i wspólną modlitwę. Słowa wdzięczności za okazaną życzliwość i gościnność, ks. Gniewek skierował również do gospodarza spotkania, rektora WSD ks. dra Janusza Urbana, kleryków, oraz o. Bogusława Augustowskiego, proboszcza i kustosza sanktuarium i wszystkich tuchowskim współbraci.

W czasie radosnego spotkania świadectwa swego powołania dali: s. Urszula Piwowar – katechetka w Tuchowie, o. Stanisław Podgórski, redemptorysta – przeżywający w tym roku 70. rocznicę święceń kapłańskich, s. Stefania Jaworska, józefitka oraz kl. Stanisław Paprocki, redemptorysta przygotowujący się do profesji wieczystej i święceń diakonatu. Na zakończenie głos zabrał ordynariusz, dziękując za miłe spotkanie, podczas którego – jak podkreślił – więcej się dowiedział o życiu zakonnym, niż na wszystkich konferencjach i sympozjach.

2 lutego, w Dzień Życie Konsekrowanego, osoby konsekrowane przybyły do Tarnowa. O godz. 10.15 w klasztorze ojców bernardynów rozpoczęło się nabożeństwo słowa Bożego, któremu przewodniczył o. Grzegorz Chomiuk, magister nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Zakliczynie. Słowa powitania skierował do uczestników ks. dr Zbigniew Krzyszowski, wikariusz biskupi ds. zakonnych. Konferencję ascetyczną wygłosił gwardian tarnowskich bernardynów o. Lucjusz Wilk.

Po nabożeństwie, w uroczystej procesji wszyscy przeszli ulicami Tarnowa pod katedrę, gdzie bp Andrzej Jeż przed pomnikiem św. Jana Pawła II dokonał poświęcenia przyniesionych świec. On też przewodniczył uroczystej Eucharystii wraz z biskupami pomocniczymi: Władysławem Bobowskim – obchodzącym w tym dniu 40-lecie sakry biskupiej, Wiesławem Lechowiczem i Stanisławem Salaterskim, oraz księżmi zakonnymi i diecezjalnym.

W homilii ordynariusz tarnowski powiedział: „Czym byłby świat, czym byłyby diecezje, parafie, gdyby nie przedszkola, domy opieki, hospicja, szkoły, ochronki, prowadzone przez osoby konsekrowane, w których też te osoby posługują z wielkim poświęceniem, oddaniem. Bezcenna jest zarówno ich praca, jak i świadectwo życia we współczesnym świecie. Dziękujemy za waszą modlitwę, wznoszącą się jak kadzidło, nie tylko we wspólnotach klauzurowych, ale także w czynnych. Wszak życie tych ostatnich nie jest jedynie działaniem, służbą, pracą, apostolstwem, ale także przeżywaniem czasu w klasztornych kaplicach, w błaganiu Boga w intencjach Kościoła, pasterzy, duchowieństwa, wiernych świeckich i osób konsekrowanych”. Dziękował za każdego „Symeona” i za każdą „Annę”, za mężczyzn i kobiety, którzy poszli za głosem powołania, wybrali w Jezusie Chrystusie Boga na Oblubieńca i konsekwentnie służą Mu dniem i nocą.

„ Życie konsekrowane jest niczym ów drżący na wietrze płomień świecy, który wciąż musimy osłaniać, aby mimo ludzkiej słabości i zewnętrznych przeciwności, mogło ogrzewać Kościół ciepłem służebnej miłości, rozpalając go żarem pokornej ofiary i oświetlając światłem niesłabnącej wiary. Proszę Was także, abyście ogrzewali światłem swojej wiary, nadziei i miłości Kościół tarnowski. Jak Symeon i Anna obejmijcie swoimi modlitewnymi dłońmi całe dzieło ewangelizacyjne i duszpasterskie naszej diecezji” – mówił do osób konsekrowanych.

„To my – ludzie Jezusa Chrystusa – winniśmy ukazywać, że jedność pośród ludzi jest możliwa; że możliwe jest braterstwo wszystkich nie tylko w chwilach ludzkich dramatów i wielkich katastrof” – dodał bp Andrzej Jeż. Jego zdaniem takiego świadectwa bardzo potrzebuje współczesny świat, okaleczany wciąż niezgodą, podziałami i rozbiciem.

„Zachowując słuszną autonomię, swoisty styl dążenia do świętości, jesteśmy wezwani, by wspólnie, w jedności serc i umysłów budować Kościół, uczestniczyć w jego misji, porzucając pokusę realizowania własnych planów i podążania drogami niejako obok głównego nurtu Kościoła” – podkreślił kaznodzieja w homilii wygłoszonej w tarnowskiej katedrze. Biskup przypomniał, że duchowość komunii zauważamy w dziejach życia konsekrowanego.

„U założycieli i założycielek zgromadzeń i instytutów zawsze żywy był zmysł Kościoła, którego przejawem był ich pełny udział we wszystkich wymiarach życia kościelnego. Święci założyciele i założycielki kochali Kościół. Do ich przykładów musimy się nieustannie odwoływać, aby stawić opór dążeniom odśrodkowym i rozłamowym, dzisiaj szczególnie silnym w niektórych wspólnotach życia konsekrowanego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej” – dodał kaznodzieja.

Mówiąc o roli osób konsekrowanych, bp Andrzej Jeż zauważył, że proroczy wymiar mają autentycznie przeżywane śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Ordynariusz diecezji podkreślił, że osoby konsekrowane, które żyją skromnie, a dobra, jakimi dysponują, przeznaczają na utrzymanie miejsc kultu, apostolstwo i dzieła miłosierdzia, są z jednej strony znakiem sprzeciwu wobec bożków pieniądza i konsumpcjonizmu, a z drugiej świadczą o możliwości budowania społeczeństwa bardziej solidarnego, wrażliwego na potrzeby bliźnich.

Biskup wskazywał też, że ci, którzy składają ślub posłuszeństwa i przeżywają go dojrzale, są znakiem sprzeciwu wobec żądzy władzy. Ponadto biskup dodał, że radośnie przeżywany ślub czystości jest w dzisiejszym świecie znakiem sprzeciwu wobec nachalnej erotyzacji przestrzeni publicznej.

Podczas uroczystości osoby konsekrowane odnowiły swe śluby. Na zakończenie wspólnego święta, s. Eudoksja Twardowska, służebniczka dębicka – referentka diecezjalna, złożyła w imieniu zgromadzonych w Katedrze podziękowania biskupom tarnowskim za ich modlitwę. Słowa wdzięczności skierowała także pod adresem ks. da Zbigniewa Krzyszowskiego, wikariusza biskupiego ds. zakonnych, ks. Tadeusza Gniewka SCJ, delegata KWPZM ds. zakonów męskich w diecezji tarnowskiej oraz ks. dr Adama Nity, proboszcza katedry tarnowskiej.

Uroczyste błogosławieństwo bpa Andrzeja Jeża zakończyło Eucharystię, po której biskup spotkał się z osobami konsekrowanymi w budynku przy tarnowskiej katedrze. Dzięki transmisji w diecezjalnym Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz z uczestnikami uroczystości łączyły się duchowo siostry z zakonów klauzurowych oraz wierni diecezji tarnowskiej.

Do wiadomości podał: Ks. Tadeusz Gniewek SCJ, delegat KWPZM ds. zakonów męskich w diecezji tarnowskiej

Zdjęcia udostępnili: Grzegorz Brożek /Foto Gość, kl. Michał Wielgus CSsR, ks. Antoni Sławiński SCJ

W diecezji tarnowskiej pracuje blisko 1100 sióstr oraz około 200 zakonników z prawie 60 różnego rodzaju zgromadzeń.

Za: www.sercanie.pl.