Albania: misja się rozwija i potrzebuje więcej ludzi do pracy apostolskiej

www.redemptor.plW ostatnim czasie Koordynator Konferencji Redemptorystów Europy, o. Jacek Zdrzałek CSsR, odwiedził wspólnotę w Albanii, która jest wspólną inicjatywą misyjną naszych jednostek w Europie.

Misja opiekuje się trzema parafiami i dwoma kościołami filialnymi. Nasi współbracia pracują na ogromnym terenie o powierzchni około 30×10 km, na którym żyje ponad 30.000 katolików. Od pierwszych dni redemptoryści celebrują Eucharystię i inne sakramenty oraz głoszą Słowo Boże po albańsku. Parafianie twierdzą, że język albański naszych współbraci jest każdego dnia lepszy!

Wspólnota wyraża swą ogromną wdzięczność za wszelkie wsparcie modlitewne, a także hojne wsparcie finansowe, którego doświadcza od samego początku swej działalności. Dzięki szczodrości różnych Prowincji oraz poszczególnych współbraci naszej Konferencji, misja kupiła już jeden nowy samochód i otrzymała drugi używany. Wspólnota żyje w bardzo ubogiej części Tirana-Kamez, a dom w którym mieszka wymaga natychmiastowego remontu, gdyż brak w nim ocieplenia, na ścianach jest grzyb, przecieka dach, a instalacja elektryczna wymaga wymiany. W kilku kościołach, w których pracują, brak jest energii elektrycznej i wody.

Misja rozpoczęła się od regularnego sprawowania sakramentów świętych, jak również od odwiedzin parafian w ich domach. Pozwala to poznać realne życie i problemy powierzonych im katolików. Współbracia są przekonani, że istnieje wielka potrzeba rozwijania wielorakich inicjatyw socjalnych, gdyż na obszarze im powierzonym ponad 50% ludzi jest bez pracy. Wspólnota przymierza się do rozpoczęcia różnego rodzaju projektów pomocy najbardziej ubogim.

Istnieje także potrzeba wzmocnienia naszej wspólnoty, aby misja mogła się rozwijać i dotrzeć z Dobrą Nowiną  do wszystkich. Języki angielski i albański są oficjalnymi językami wspólnoty. Proszę, pamiętajcie w swych modlitwach o naszej nowej wspólnocie w Albanii.

o. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordynator KRE

Za: www.redemptor.pl.