Dni Wspólnoty Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej 2012

W dniach 21-23 września 2012 r. trwały Dni Wspólnoty Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej. Około 400 młodych gromadzących się przy bernardyńskich kościołach wraz ze swymi moderatorami przyjechało do Kalwarii Zebrzydowskiej, by umocnić swoją więź z Bogiem i między sobą.

Obecne były wspólnoty oazowe z: Alwerni, Kalwarii Zebrzydowskiej, Tarnowa, Rzeszowa, Przeworska, Żurawiczek, Leżajska, Opatowa, Warszawy, Radomia, Łęczycy, Koła, Łodzi, Łodzi-Rudy i Warty. Po raz pierwszy od wielu lat obecna była również oaza z Jelnej.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 21 września nieszporami i wieczornym różańcem w bazylice kalwaryjskiej. Sobotniej Eucharystii przewodniczył o. Kazimierz Kowalski, wikariusz Prowincji. Szczególnym momentem dnia była „godzina świadectw” – pokłosie wakacyjnych rekolekcji oazowych. Warte podkreślenia jest to, że zarówno w wakacyjnych oazach, jak i w Dniu Wspólnoty uczestniczyło ok. 25% więcej dzieci i młodzieży, niż w roku ubiegłym. Wieczorem młodziez uczestniczyła w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Dni Wspólnoty zakończyły się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem o. Gracjana Kubicy, kusztosza sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, w niedzielę o godz. 9.00.

Za: www.bernardyni.com