Dominikanin prodziekanem Wydziału Teologicznego UAM

Poznański dominikanin ojciec Bogusław Kochaniewicz został prodziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jego wyboru na czteroletnią kadencję dokonało 24 kwietnia kolegium elektorów złożone z pracowników naukowych i studentów Wydziału Teologicznego. O. prof. Kochaniewicz będzie prodziekanem ds. nauki i współpracy międzynarodowej, a swoją funkcję obejmie od września.

O. dr hab. Bogusław Kochaniewicz pracuje na Wydziale Teologicznym UAM od czterech lat. Prowadzi wykłady z teologii fundamentalnej i dogmatycznej oraz pełni funkcję kierownika Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu.

sz/dominikanie.pl

Za: www.dominikanie.pl