Dzień Prowincji u jezuitów

W dniu 7 kwietnia 2018r. odbył się w Krakowie Dzień Prowincji Polski Południowej (Provincia Poloniae Meridionalis – PME) Towarzystwa Jezusowego, tym razem pod hasłem „Powołania”.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. w Bazylice Najświętszego Serca na ul. Kopernika 26. Homilię wygłosił Ojciec Asystent ds. Europy Środkowej i Wschodniej – Tomasz Kot SJ, który zwrócił nam uwagę na wagę powrotu do korzeni – w naszym życiu zakonnym powinniśmy przede wszystkim głosić Dobrą Nowinę i prawdę o Królestwie Bożym. To nie Towarzystwo Jezusowe jest dla nas najważniejsze, ale Bóg który to Towarzystwo ma.

Po Mszy św. przeszliśmy w mury Akademii Ignatianum, gdzie Ojciec Prowincjał Jakub Kołacz SJ przedstawił nam dane statystyczne dynamiki powołań w naszej Prowincji oraz wprowadził nas do refleksji na temat bycia powołanym. Formalnie jest nas 308 jezuitów w PME, z czego 243 kapłanów, 23 braci zakonnych, 31 scholastyków (seminarzystów), 11 nowicjuszy (18 jezuitów jest aplikowanych do innych prowincji).

Na przestrzeni ostatnich lat zmieniał się model duszpasterstwa powołań. Był czas gdy działał jeden centralny duszpasterz na poziomie Prowincji i on miał kontakt z promotorami lokalnymi; był czas, gdy działała ekipa powołaniowa (ojciec plus scholastyk), obecnie przyjął się model młodzieżowo-powołaniowy, w ramach którego łączy się duszpasterstwo młodzieży z promocją powołań (Szkoła Kontaktu z Bogiem, Magis, itd.). W duchu naszej Ignacjańskiej duchowości największymi wyzwaniami na teraz są: pomoc w rozeznawaniu powołania, budzenie w ludziach wielkich pragnień, ukazywanie Jezusa, jako tego który powołuje.

Szczególnie istotne i owocne jest docieranie do młodych ludzi przez świadectwo, jakość własnego życia, autentyczność radości, miłość Boga i współbraci. I właśnie świadectwa były istotnym elementem naszego spotkania. Jezuici na różnych etapach formacji mówili o odkrywaniu swojego powołania oraz o doświadczeniu pracy promotora powołań. W toku dyskusji podkreślono wagę autentyczności, troski o jakość naszego życia zakonnego, jak również otwartości naszych wspólnot na ludzi świeckich.

Znakiem czasu wspólnot jezuickich na całym świecie jest otwartość na ludzi świeckich – zapraszanie na posiłki do naszych wspólnot naszych świeckich przyjaciół, w tym młodych ludzi rozeznających swoje powołanie. Ten głos wybrzmiał na forum Prowincji i był podejmowany w kuluarach spotkania. Ojciec Eugeniusz Jendrzej SJ wygłosił konferencję duchową odnosząc się do źródeł naszej zakonności, a więc do dzieła św. Ignacego Loyoli – zwłaszcza Formuły Instytutu Towarzystwa Jezusowego. Przypomniał nam o powołaniu do nawrócenia i odkrywaniu, że dla Boga nie ma niczego niemożliwego, a to właśnie On daje nam śmiałość do tego co nieprawdopodobne, a jednak realistyczne.

Oprócz wyżej wymienionych punktów, dzień Prowincji dał nam również okazję do nieformalnego pobycia ze sobą i porozmawiania, czasami po latach niewidzenia się.

Oto kilka wypowiedzi podsumowujących Dzień Prowincji u jezuitów:
Wojciech Leśniak SJ: Podczas Dnia Prowincji najbardziej poruszyły mnie wypowiedzi współbraci, którzy reprezentowali różne pokolenia. Byłem zbudowany tym, że zarówno starsi jak i młodsi jezuici noszą w sercu sprawę powołań i tym samym pookazują, że trwanie i misja Towarzystwa Jezusowego są dla nich ważne”.
Prokop Janda SJ (jezuita z Prowincji Czeskiej, odbywający w Krakowie studia filozoficzne): „Jak to powiedział metaforycznie mój czeski prowincjał – warto „tracić” czas będąc razem…”

Za: www.jezuici.pl