Dzień Życia Konsekrowanego u Pallotynów

Abp Wojda: Osoba konsekrowana powinna być czujna 

2 lutego 2019 r. w dzień Życia Konsekrowanego w Konstancinie Jeziorna, zakończyło się XXIV Zebranie Prowincjalne. Tego dnia w CAM gościliśmy naszego współbrata abp Tadeusza Wojdę SAC.

Ks. Stanisław Tylus SAC, tak relacjonuje to wydarzenie:

Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda wygłosił do konferencję, w której z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, przypomniał wartość pallotyńskiej konsekracji. Ks. Arcybiskup mówił, że osoba konsekrowana powinna nieustannie zgłębiać w sobie wartość konsekracji i pytać się, na ile pozostaje jej wierna. Charyzmat musi być ciągle na nowo odczytywany, by życie było autentyczne. Życie konsekrowane ma wielką wartość, jest wielkim znakiem, jest solą wiary. Potrzebni są ludzie ożywiający wiarę i będący świadkami Boga w świecie. Życie konsekrowane jest najdoskonalszą formą „Komunii Osób”. Jest to wielka misja, którą tylko z Bogiem można właściwie realizować.

Ostatnim punktem przedpołudniowej sesji była Msza św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Tadeusza Wojdy SAC, metropolity białostockiego. Towarzyszyli mu: ks. wicegenerał Józef Lasak SAC, wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla, ks. Zenon Hanas SAC, ks. wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, przełożony Regii Miłosierdzia Bożego, ks. Aleksander Pietrzyk SAC, kapelan i sekretarz Księdza Arcybiskupa, ks. Piotr Augustynowicz. Przewodniczący Eucharystii zachęcił nas, byśmy dzisiaj szczególnie dziękowali za życie konsekrowane. Mówił, by dziś zdać relację z życia, by zajrzeć w głąb serca. Osoba konsekrowana powinna być czujna i podsycać w sobie Boży ogień. Trzeba być czujnym jak starzec Symeon i prorokini Anna oraz wypatrywać Chrystusa w naszej codzienności. Chrystus, gdy rozpoczął swoje głoszenie, zgromadziły się wokół niego tłumy. On wybrał sobie uczniów i mówił: „pójdź za mną”. Ten, kto staje się uczniem Chrystusa, musi być świadomy wyboru, a osoba wybrana musi być świadoma woli Bożej. Św. Paweł Apostoł wołał: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”, a św. Wincenty Pallotti powtarzał: „Zachwyca mnie mój Bóg, nie rozum, nie zdolności, nie bogactwa, nie zaszczyty i talenty, lecz Bóg. (…) Bóg zawsze”.

ks. Stanisław Tylus SAC

Za: pallotti.fm


Ołtarzew: Dzień Życia Konsekrowanego

Dziś w Kościele obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Papież św. Jan Paweł II ustanowił to święto Dniem Życia Konsekrowanego; z tego względu jest on szczególnie ważny również dla naszej wspólnoty, stanowiąc moment zastanowienia się nad przeżywaniem i realizowaniem przez nas przyrzeczeń złożonych podczas konsekracji.

Dzisiejsze świętowanie rozpoczęliśmy jutrznią o godz. 7.30. Po śniadaniu, o godz. 9.00, miała miejsce uroczysta Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Bogusław Bogdan SAC, jeden z ojców duchownych naszego seminarium. W swoim kazaniu wskazał na potrzebę wdzięczności za dar konsekracji: tej chrzcielnej i tej szczególnej. Następnie przedstawił dwoje bohaterów dzisiejszej Ewangelii, Symeona i Annę, jako ludzi doświadczonych przez życie, a jednak otwartych na Ducha Świętego. Potem, nawiązując do popularnej nazwy dzisiejszego święta – Matki Bożej Gromnicznej wyjaśnił, że światło świecy jest symbolem Chrystusa, dla którego mamy się spalać w naszym życiu konsekrowanym. Konsekracja czyni własnością Boga nas samych jak i wszystko, co posiadamy – w tym nasz czas czy nawet samo życie, chorobę, ułomność czy śmierć. Dzisiejsze święto wskazuje nam na Maryję, jako wzór poświecenia się Bogu; z tej to właśnie racji dzisiejszy dzień został wybrany przez św. Jana Pawła II na Dzień Życia Konsekrowanego. Na koniec przypomniał, że miłość ofiarna jest potrzebna w każdym powołaniu i życzył nam, aby Maryja wypraszała nam ducha ofiary, oraz abyśmy nie zmarnowali żadnej chwili.

Po południu natomiast część z nas, w tym Schola Gregoriana z ks. dr. Dariuszem Smolarkiem SAC oraz służba liturgiczna i dwóch diakonów, udaliśmy się do katedry warszawskiej, aby posługiwać podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem J.E. biskupa Piotra Jareckiego, sufragana archidiecezji warszawskiej.

kl. Michał Jaworowski SAC

Za: sac.org.pl