Home WiadomościZ kraju Eucharystia ze świętymi franciszkańskimi

Eucharystia ze świętymi franciszkańskimi

Redakcja

4 lutego w kościele św. Anny w Warszawie, jak co miesiąc  miała miejsce Msza św. o kanonizację Patrona Stolicy. O. Krystian Olszewski OFM, bernardyński  promotor  świętych franciszkańskich  brał udział w koncelebrze. Po nabożeństwie bernardyn wygłosił konferencję dla czcicieli patrona Warszawy,  w kaplicy bł. Władysława z Gielniowa , przy jego relikwiach.

Wykład o. Olszewskiego dotyczył Eucharystii , która jest najważniejszym źródłem, ale też szczytem chrześcijaństwa oraz naszą drogą do świętości, jak podkreślił bernardyn.

Inne określenia Eucharystii to: Wieczerza Pańska, Łamanie Chleba, Zgromadzenie Eucharystyczne , Święta i Boska Liturgia, Komunia Święta, Najświętszy Sakrament ołtarza.

Promotor świętych franciszkańskich wskazał, że każdy święty czy błogosławiony Kościoła pozostawił jakąś myśl o Eucharystii. Wskazał na postać o. Pio, który w ciągu 58 lat sprawował Eucharystię w taki sposób, że celebrowane przez niego nabożeństwa  przyciągały tysiące wiernych.   Sprawując mszę świętą o. Pio sprawiał wrażenie, jakby widział  cierpiącego Chrystusa i łączył się duchowo z Chrystusem Ukrzyżowanym.

Św. Franciszek, jest przykładem czciciela Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie , powiedział o. Olszewski i przytoczył treść Napomnień św. Franciszka 1, 16-22 : „  Dlatego: Synowie ludzcy, dokąd będziecie twardego serca?  Dlaczego nie poznajecie prawdy i nie wierzycie w Syna Bożego? . Oto uniża się co dzień  jak wtedy, gdy z tronu królewskiego  zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. I jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie. I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma ducha, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno, że jest to jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew. I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak sam mówi: Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata ”.

Dalej bernardyn przywołał  Testament nr 4 św. Franciszka, gdzie ojciec założyciel Zakonu Franciszkańskiego napisał: „Pan dał mi w kościołach taką wiarę, że po prostu się modliłem i mówiłem – Wielbimy Cię Panie Jezu Chryste tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, że przez święty krzyż  Twój odkupiłeś świat”.

O. Olszewski przywołał też wypowiedzi o Eucharystii innych świętych, jak Ignacego Antiocheńskiego, Jana Chrystoma, czy św. Tomasza z Akwinu ( + 1274 )  w znanym wszystkim hymnie :

„1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.”

Św. Tomasz z Akwinu przypominał: „ Rzeczywista obecność Ciała i Krwi Chrystusa w Eucharystii nie da się rozpoznać zmysłami ani rozumem, tylko wiarą”.

O. Olszewski przypomniał wypowiedzi na temat Eucharystii   bł . papieża Jana Pawła  II z pierwszej encykliki Redemptor Hominis nr.20 , Encykliki o Eucharystii oraz z listu apostolskiego „Pozostań z nami Panie” , jak też wypowiedzi  obecnego papieża Franciszka z encykliki Lumen Fidei nr 44 i adhortacji Ewangelii Kaudium , nr 47 .

Natomiast patron Warszawy i bernardynów, bł. Władysław z Gielniowa , wielbiąc eucharystycznego Jezusa napisał:

„O ciało Boga Żywego, Jezu Chrystusa niebieskiego, Przymij od nas pozdrowienia, Nad cię innego Boga nie ma”.

„Idźmy i głośmy światu miłość, jak to czynili św. Franciszek i Patron Warszawy ” , zachęcił na zakończenie konferencji o. Krystian Olszewski OFM  dla licznie zgromadzonych czcicieli bł. Władysława  z Gielniowa .

Anna Dziemska

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda