Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan

W dniach 27 – 28 listopada 2015 r. w Krakowie, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, odbył się Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan.

Kongres uroczyście otworzyli: ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup Celestino Migliore, arcybiskup Stanisław Gądecki oraz prof. Ryszard Legutko. Wydarzenie zorganizowała Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Honorowy patronat nad kongresem objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Podczas dwóch dni obrad eksperci i goście z wielu krajów świata analizowali raport o prześladowaniach chrześcijan „Prześladowani i zapomniani”, z którego wynika, że przetrwanie Kościoła na Bliskim Wschodzie i w Afryce jest zagrożone, a strach przed ludobójstwem doprowadził do masowej emigracji chrześcijan. Na świecie co roku mordowanych jest 105 tys. wyznawców Chrystusa (tzn. że co 5 minut ginie 1 wierny). Celem uczestników kongresu było wypracowanie kierunków działań prawnych i politycznych, mogących wpłynąć na ograniczenie i powstrzymanie tego okrutnego zjawiska.

W niedzielę 29 listopada o godz. 9.00, w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Bronowicach, koncelebrowanej Mszy św. w intencji prześladowanych chrześcijan przewodniczył Minister Prowincjalny o. Rufin Maryjka OFM, koncelebrowali m.in. uczestnicy Kongresu: arcybiskup Karaczi (Pakistan) ks. abp. Joseph Coutts oraz dyrektor Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. prof. Waldemar Cisło z UKSW w Warszawie.

W wygłoszonej homilii arcybiskup Joseph Coutts przedstawił sytuację wyznawców Chrześcijaństwa w Pakistanie i prosił o modlitwy o pokój i za cierpiący Kościół na całym świecie, a szczególnie w Syrii, Iraku i w jego państwie. Zachęcił, by czas Adwentu był dla nas refleksją nad niedolą wyznawców Chrystusa.

Na zakończenie Eucharystii Ojciec Prowincjał przypominając, że 29 listopada jest dniem  zatwierdzenia Reguły Franciszkańskiej oraz wspomnieniem Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego, „Modlitwą pierwszych towarzyszy św. Franciszka” prosił o pokój na całym świecie.

Za: www.ofm.krakow.pl