Rzym: zapowiedź nowego listu okólnego „Kontemplujcie”

contemplateJak podał serwis vidimusdominum.org, 16 grudnia br. ukaże się trzeci, po „RADUJCIE SIĘ” i „ROZPOZNAWAJCIE”, list okólny Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na przeżywany w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. List zatytułowany jest „KONTEMPLUJCIE. Do osób konsekrowanych o śladach Piękna”.

Dokument ma być dla wszystkich konsekrowanych zaproszeniem do życia wymiarem kontemplacyjnym pośród codziennych, licznych zajęć, do odkrycia na nowo relacji z Bogiem, aby spoglądać Jego oczami na ludzkość i stworzenie. Papież Franciszek w jednej ze swych homilii w Domu św. Marty (22.05.2015) zauważył: „Pośród zajęć najbardziej pilnych i ciężkich wymiar kontemplacyjny staje się niezbędny. I misja bardziej wzywa nas do pójścia w stronę peryferii egzystencjalnych, bardziej nasze serce czuje intymną potrzebę bycia zjednoczonym z Sercem Jezusa, pełnym miłosierdzia i miłości”.

List okólny ma prowadzić swą refleksję w oparciu o motyw przewodni księgi Pieśni nad Pieśniami: „Spojrzeć w głębię naszego życia, zapytywać o rację naszego pielgrzymowania w poszukiwaniu Boga, pytać o wymiar kontemplacyjny naszych dni, aby rozpoznać misterium łaski, które uzasadnia nasz byt, fascynuje nas i przemienia” – jak czytamy we Wprowadzeniu. Na początku roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, dokument zaprasza każdą osobę konsekrowaną do poszukiwania Jezusa, który jest Obliczem miłosierdzia Ojca. Szlakiem, którym osoby konsekrowane powinny przejść jest według dokumentu „kontemplacja i świadczenie o Obliczu Ojca, jako Tego, który rozumie nasze słabości, aby rozlewać balsam bliskości na ludzkie rany, przeciwstawiając się cynizmowi obojętności” (n. 59).

Dokument ma zostać oficjalnie zaprezentowany 16 grudnia br. o godz. 17.00 na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana.

Opr. Ks. Tomasz Sekulski MIC na podstawie www.vidimusdominum.org