Franciszkanie: Spotkanie przełożonych w Krakowie

W środę 10 kwietnia 2013 r. w Krakowie odbyło się spotkanie przełożonych i odpowiedzialnych za dzieła prowincji w krakowskiej prowincji franciszkanów. W spotkaniu uczestniczył asystent generała ds. Europy Wschodniej (CEO) fr. Jacek Ciupiński z Rzymu.

Fr. Ciupiński najpierw przedstawił i omówił uchwały 200. Kapituły generalnej, która odbyła się w Asyżu na przełomie stycznia i lutego 2013 r., a następnie odpowiadał na pytania z sali; przewodniczył również mszy św. konwentualnej.

W drugiej części zjazdu zostały omówione sprawy ekonomiczne i ubezpieczeniowe; określony został termin kapituły prowincjalnej nadzwyczajnej (maj 2014 r.) oraz czas i forma wizytacji prowincjalnej w klasztorach.

Na zakończenie każdy z gwardianów przedstawił relacje z życia swojej wspólnoty oraz plany na najbliższe miesiące.

Fr. Jacek Ciupiński OFMConv

Za: www.francescani.net