Słowacja: Kościół i Rodzina Salezjańska przyjmują relikwię Księdza Bosko

W czwartek 11 kwietnia urna Ks. Bosko dotarła na Słowację: program peregrynacji obejmuje 19 gmin i miast, co łączy się ze spotkaniami i celebracjami w katedrach w tym kraju, na Uniwersytecie Katolickim i w więzieniu dla nieletnich w mieście Suczany. Uczestniczy w nich wiele tysięcy młodzieży.

Na granicy, w Vysne Nemecke, na urnę z Ukrainy oczekiwali ks. Karol Maník, Inspektor salezjanów, siostra Janka Kurkinova, Inspektorka Córek Maryi Wspomożycielki, pan Julo Tomaštík, reprezentujący radę słowackich Salezjanów Współpracowników oraz liczni członkowie Rodziny Salezjańskiej. Klimat radości, jakim emanował komitet powitalny, wciągnął także słowacką służbę graniczną, której przedstawiciele również chcieli uczestniczyć w ceremonii powitania.

“Ta relikwia to część prawej ręki Ks. Bosko. Ma to wielkie znaczenie, bo to jest ręka, która pracowała, głaskała i błogosławiła. Dzisiaj przybyła do nas, a poprzez nią dociera do nas także jego błogosławieństwo. Relikwia ta przypomina nam życie tego wielkiego kapłana z Włoch, jego pracę i jego wielki sen, by pomagać i wychowywać młodzież. (…) Chcemy powrócić do tej jego pasji, jego myśli, jego pragnień i jego pracy na rzecz młodzieży. Księże Bosko, witaj wśród nas!” – powiedział ks. Maník w czasie ceremonii powitania.

Z okazji przybycia relikwii wiele mediów – także tych o charakterze laickim i często krytykujących Kościół – przedstawiło, w pozytywnym świetle, peregrynację relikwii Ks. Bosko w tym kraju. A następnego dnia, gdy urna odbywała podróż do Humienne, niektórzy z policjantów zatrzymali konwój, i słysząc o relikwii z telewizji, poprosili o pozwolenie, by i oni mogli oddać jej cześć.

W Humienne miała miejsce wielka procesja, w której towarzyszono urnie od centrum miasta do parafii salezjańskiej. Wieczorem, młodzież, salezjanie i wierni wzięli udział w nocnym czuwaniu, ze śpiewami, modlitwami i lekturą “Wspomnień Oratorium”.

W Preszowie, gdzie znajduje się pokaźna grupa salezjanów współpracowników – bardzo aktywna także w epoce tajnego duszpasterstwa w okresie komunizmu – było bardzo wiele osób oczekujących na urnę. Peregrynacja relikwii została także nagłośniona w miejscowych środkach przekazu. Udział był bardzo liczny: “W sobotę, 13 kwietnia, tylko w godzinach dopołudniowych przybyło przeszło 5000 osób, aby oddać cześć Ks. Bosko” – stwierdził ks. Stanislav Seman, dyrektor lokalnej wspólnoty.

W niedzielę, 14 kwietnia, urna została przewieziona do Koszyc, drugiego pod względem wielkości miasta na Słowacji. Arcybiskup Bernard Bober odprawił Mszę św. w kościele pw. Chrystusa Zmartwychwstałego w dzielnicy romskiej “Luník IX”. Młodzi Romowi zanieśli wiele modlitw osobistych do Pana, kierując je za wstawiennictwem św. Jana Bosko. W czasie celebracji jedna z dziewcząt przedstawiła arcybiskupowi prośbę, chcąc poświęcić się Bogu i oddać swoje życie na rzecz opieki nad Romami w Koszycach.

“Ks. Bosko przyciąga wielu, Ks. Bosko jednoczy, a jego świętość fascynuje” – stwierdził ks. Maník.

ANS – Vysne Nemecke

Za: www.infoans.org