Homo Dei: Rady ewangeliczne. Nie tylko dla osób zakonnych

Wydawnictwo Prowincji Warszawskiej Redemptorystów Homo Dei proponuje kolejną pozycję o życiu konsekrowanym. To książka o. Józefa Augustyna SJ „Rady ewangeliczne. Nie tylko dla osób zakonnych”. 

Książka stanowi doskonałą pomoc w pogłębionej refleksji nad istotą rad ewangelicznych. Omawia poszczególne rady, wskazując na ich życiowy wymiar dla wszystkich chrześcijan. Jak mówi podtytuł książki, rady ewangeliczne nie są wyzwaniem tylko dla zakonników, ale dla każdego, kto wybrał Chrystusa jako drogę, prawdę i życie. Zachowanie ewangelicznych rad polega – zdaniem Autora – na „dążeniu do bezinteresownej miłości Boga i ludzi. Ich zaś istota nie jest związana z samym wyrzeczeniem, ale z jego motywacją. Istotą rad jest doświadczenie bezinteresownej miłości Chrystusa, który wzywa do naśladowania Go w Jego życiu ubogim, czystym i posłusznym Ojcu”.

Zapraszamy na stronę Wydawnictwa i Kwartalnika „Homo Dei” 

Za: www.redemptor.pl