Licheń-Grąblin: Wspomnienie św. Joanny Francuskiej

Uczestnictwem w uroczystej Mszy św. wieczornej siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny wspominały wczoraj swoją założycielkę, św. Joannę Francuską. Eucharystii św. o godz. 18.00 przewodniczył ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. 

W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczyli także księża z licheńskiego domu zakonnego: ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony wspólnoty, ks. Janusz Bialucha, wiceprzełożony, ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium oraz ks. Rafał Zalewski MIC, sanktuaryjny ceremoniarz. Homilię do zgromadzonych w grąblińskim kościele wiernych wygłosił ks. Janusz Bialucha, który mówił o świętości życia, jakie wiodła św. Joanna Francuska.

„Dar świętości to dar życia, który Chrystus daje każdemu z nas. To nie obrazy i figurki, ozdabiające nasze świątynie, czynią nas świętymi, ale to życie konkretnego człowieka, który chce pójść za Chrystusem” – mówił kaznodzieja.  – „Dlatego dziękując za osobę św. Joanny Francuskiej postawmy sobie dzisiaj pytanie czy ona może nas dziś czegoś nauczyć? Czy mogę coś z jej życia zaczerpnąć? Czy mogę na czymś się wzorować, aby krok po kroku zmierzać do królestwa chwały Bożej” – pytał kapłan. W dalszej części mówił, iż człowiek XXI wieku nie rozumie błogosławieństwa danego mu przez Boga. Chce gromadzić coraz więcej dóbr materialnych zapominając, że prawdziwe szczęście może osiągnąć wyłącznie przez błogosławieństwo dane od Pana. Zdaniem homilety przez takie zachowanie ucieka skarb świętości. W świetle 8 błogosławieństw zachęcał do bliższych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

Tegoroczne świętowanie w kościele pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnot Ewangelicznych w Grąblinie miało szczególny wymiar ze względu na trwający w Kościele katolickim Rok Życia Konsekrowanego. Z tej racji wraz z sześcioma siostrami anuncjatkami, które przebywają w grąblińskim klasztorze na stałe, modliła się także Matka Służebnica, czyli przełożona całego Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Maryi Panny. S. Maria od Chrystusa na  uroczystości do Grąblina przybyła z Francji, z głównego klasztoru mniszek, który znajduje się w podparyskiej miejskości Thais. W słowie kończącym Mszę św. dziękowała księżom marianom za troskę i opiekę, jaką sprawują nad zakonnicami. Parafianom z kolei wyraziła wdzięczność za przybycie i wspólną modlitwę, a także ze życzliwe przyjecie sióstr w licheńskim Sanktuarium. Wczorajsze uroczystości odpustowe uświetnił chór parafialny Virtus Dei.

Po zakończonej Eucharystii wierni mogli oddać cześć św. Joannie de Valoi poprzez ucałowanie jej relikwii, znajdujących się w grąblińskej świątyni. Następnie siostry zaprosiły wszystkich uczestników modlitwy na ciepłą herbatę oraz własnoręcznie przygotowane wypieki.

Siostry z Zakonu Najświętszej Maryi Panny w lesie grąblińskim mieszkają od 2010 roku. Obecnie w klasztorze mieszka sześć sióstr  (w tym dwie Polki). Msze św. w dzień powszedni w grąblińskim kościele pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnot Ewangelicznych odprawiane są o godzinie 7.30, w niedzielę natomiast o godzinie 8.00.

Licheń Stary, 05 lutego 2015 r.                                           

Robert Adamczyk                                                                                                                                     
Biuro Prasowe Sanktuarium