II Kongres Młodych Osób Konsekrowanych – logo i hymn

redemptor.plTrwają intensywne przygotowania do II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych. Organizatorzy jednego z głównych wydarzeń obchodów Roku Życia Konsekrowanego przewidują, że weźmie w nim udział blisko 800 osób reprezentujących przeszło 100 zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich.

Zgromadzeni w Polskiej Kanie na Jasnej Górze w dniach od 23 do 26 września 2015 roku, młodzi konsekrowani będą uczestniczyć we wspólnej modlitwie oraz różnego rodzaju spotkaniach: konferencjach, pracach w grupach, wieczornych rekreacjach. Niewątpliwie nie zabraknie też okazji, by dzielić się świadectwem i wymieniać doświadczeniami. A wszystko po to, by – jak podpowiada kongresowe hasło – wspólnie przeżywać „Radość konsekracji”.

Zaproszeni na poszczególne dni prelegenci zostali poproszeni o wprowadzenie uczestników kongresu w tematykę:

● Dzień pierwszy – Bogactwo charyzmatów życia konsekrowanego;

● Dzień drugi – Źródła radości w życiu konsekrowanym;

● Dzień trzeci – Kryzys w życiu konsekrowanym;

● Dzień czwarty – Świadectwo osoby konsekrowanej.

Ostatni dzień kongresu (26 IX), skupiony wokół tematyki świadectwa, będzie również okazją by w łączności z całym Kościołem uczcić świętych i męczenników życia konsekrowanego. Na ten dzień zaplanowana jest „pielgrzymka” uczestników kongresu ulicami Częstochowy, podczas której będą niesione relikwie osób konsekrowanych – świadków wiary. Do włączenia się w tę modlitwę zaproszeni są wszyscy, którzy w jedności z papieżem Franciszkiem chcą przypominać światu, że świętość jest możliwa, a męczeństwo dla Chrystusa − płodne wiarą.

W ostatnim czasie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na LOGO II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych. Zwycięski projekt, nadesłany przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety III Zakonu Regularnego Św. Franciszka w Cieszynie, wyłoniono spośród ponad 20 zgłoszonych prac.

Symbolika logo:

● Przedstawia trzy zjednoczone w radości i uwielbieniu Pana Boga postacie – znak jedności różnych form życia konsekrowanego – żeńskich i męskich zgromadzeń oraz instytutów świeckich (to główne przesłanie tegorocznego kongresu) i znak wspólnoty.

● Na grafice widoczny jest łączący wszystko krzyż – źródło życia konsekrowanego. To znak Miłości Boga Ojca, z której rodzi się wezwanie do naśladowania Jezusa Chrystusa w jego sposobie życia i w Jego Misji dla zbawienia świata według otrzymanych od Ducha Świętego charyzmatów.

● Postacie umieszczone są na tarczy słońca symbolizującej Chrystusa – podmiotu naszej konsekracji. Znak ten jednocześnie podkreśla życie, ciepło i radość towarzyszące życiu konsekrowanemu.

● Postacie opasane są różańcem. Odnosi się to do maryjnego wymiaru powołania. Maryja bowiem jest wzorem konsekracji i duchową Matką osób konsekrowanych. Ma to wielkie znaczenie także w kontekście miejsca tegorocznego kongresu – Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

W ramach konkursu przyznano również wyróżnienia. Wszystkie prace konkursowe można zobaczyć na stronie internetowej kongresu: www.mlodzikonsekrowani.pl.

Na stronie kongresu można również posłuchać jego hymnu, którego tytuł „Radość Twoja w nas” nawiązuje do hasła spotkania a treść zwrotek do tematów poszczególnych dni Kongresu.

Link do hymnu

W symbolicznym geście upodobnienia się do Jezusa wszystkie osoby konsekrowane zaproszone są do współtworzenia Oblicza Chrystusa, które będzie towarzyszyło uczestnikom podczas całego wydarzenia. W tym celu prosimy o jak najszybsze przesłanie swojego zdjęcia oraz wizerunku świętego współbrata, współsiostry, założyciela instytutu na adres: [email protected] z podaniem swojego imienia i przynależności do instytutu.

Więcej informacji o tej i innych inicjatywach można znaleźć na stronie kongresu oraz portalach społecznościowych.

s. Monika Duda, służebniczka BDNP

Za: www.redemptor.pl