II Ogólnopolskie Czuwanie Zgromadzeń Michalickich na Jasnej Górze

W nocy z piątku na sobotę 14/15 listopada duża grupa michalitów i michalitek wzięła udział w drugim czuwanie michalickich zgromadzeń zakonnych na Jasnej Górze. Podczas tej nocy skupienia i modlitwy przyświecały nam słowa papieża Franciszka „Odnalezieni, dogonieni, przemienieni”.

O 21:00 uczestnicy czuwania zebrali  się w kaplicy cudownego obrazu, aby wspólnie uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim. Następnie kapłani odprawili uroczystą Mszę. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo – metropolita częstochowski. Wezwał uczestników czytania do wiernego trwania przy źródle, którym jest Eucharystia oraz bycia świadkiem prawdy objawionej w Chrystusie.

Gdy zegar wybił północ, ks. Ryszard Andrzejewski, asystent generalny wygłosił konferencję, po której była adoracja Najświętszego Sakramentu.

O 3:00 Przełożony Generalny przewodniczył Eucharystii, podczas której kazanie wygłosił ks. Marcin Różański, wzywając nas do ciągłego rewidowania naszej postawy zakonnej, której istotą winna być duchowa walka o drugiego człowieka. Na koniec czuwania ks. Kazimierz Radzik wraz z Matką Generalną zawierzyli nasze Zgromadzenia pod opiekę Pani Jasnogórskiej.


Zawierzenie Matce Bożej Częstochowskiej Rodziny Michalickiej na Jasnej Górze

Jasnogórska Matko Zawierzenia!

Stajemy przed Twoim Obliczem jako Rodzina Michalicka, której dał początek Bł. Ojciec Bronisław Markiewicz, aby dziękować za dar kanonizacji św. Jana Pawła II . Chcemy się poczuć odpowiedzialni za każde słowo skierowane do osób konsekrowanych na przestrzeni jego błogosławionego pontyfikatu. Czynimy to w powiązaniu do proroczych słów bł. Br. Markiewicza: „Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, gdy dacie światu wielkiego Papieża”, a nasze czuwanie przy Twoim Sercu – Matko, wprowadza nas w Rok Życia Konsekrowanego. Wchodzimy w ten Rok, tu na Jasnej Górze, aby poczuć się jeszcze głębiej synami i córkami Kościoła.

Pomóż nam, Matko, przejąć się słowami, jakie skierował do nas – osób konsekrowanych – święty Papież Polak w adhortacji Redemtionis Donum: „Kościół liczy na Waszą całkowitą i ofiarną współpracę, tak, byście jako wierni słudzy tego cennego daru — pielęgnując w sobie i w Waszych Wspólnotach odnowioną świadomość Kościoła — „czuli z Kościołem”, zawsze z nim współdziałali zgodnie z nauką i wskazówkami Magisterium Piotra oraz pozostających w jedności z nim Pasterzy. Równocześnie zaś Kościół modli się za Was, aby to świadectwo miłości nigdy nie ustawało”.

Maryjo, klęcząc dziś przed Twoim Jasnogórskim Obliczem, jako Rodzina Michalicka, przyrzekamy uczynić te słowa św. Jana Pawła II, swoimi.

Matko nasza!

Otwieramy się na głos Ojca św. Franciszka, i uznajemy, „że życie zakonne jest pełne łask ale i grzeszności”. Dziś ponownie uznajemy, że jesteśmy słabymi ludźmi, że potrzebujemy nawrócenia i wyznajemy nasze słabości. Przychodzimy do Ciebie tacy, jacy jesteśmy. Nie chcemy niczego ukrywać, ani niczego upiększać. Ucieczko Grzeszników! Znasz każdego i każdą z nas osobiście. Znasz także nasze wspólnoty, które Twój Syn posłał w różne zakątki Polski i świata.
U Twoich stóp składamy wszystkie zerwane przymierza i złamane śluby, które zraniły Serce Twego Syna i skaleczyły Kościół, którego Ty jesteś Matką. Bądź Królową i Matką każdej michalickiej wspólnoty, abyśmy gromadząc się na Eucharystii i wokół Słowa Bożego, żyli w prawdzie i we wzajemnym przebaczeniu.

Jednocześnie Ojciec Święty Franciszek wzywa nas, abyśmy z mocą ukazali światu, że w naszych domach i klasztorach ukryta jest świętość, że są tam „żywe ikony Boga” po trzykroć Świętego”. Dlatego prosimy: wstawiaj się, Matko, za nami, abyśmy idąc drogą konsekracji chrzcielnej i zakonnej z entuzjazmem wyznawali wiarę w obecność Chrystusa Zmartwychwstałego. Maryjo, podziękuj Jezusowi za to, że obdarzył nas łaską powołania do życia konsekrowanego w charyzmacie michalickim. Niech w Roku Życia Konsekrowanego z większą świadomością, razem z wiernymi oddamy chwałę Bogu za dar naszego powołania. W imieniu wszystkich naszych braci i sióstr odnawiamy na Twoje dłonie nasze śluby:

Dziewico Najczystsza!

Poświęcamy Ci na nowo nasze serca i w Twoje ręce ponawiamy ślub czystości, zwracając ku Jezusowi całą swoją miłość. Słowami Błogosławionego Bronisława wołamy do Ciebie: „Matko Najświętsza, uproś dla mnie czystość serca, abym mógł tylko czcić i chwalić Boga”.

Dziewico doświadczona w ubóstwie betlejemskim !

Ucz nas właściwej oceny świętego ubóstwa i wartości życia pracy. Kształtuj w nas postawę miłosierdzia wobec siebie nawzajem i wobec ubogich tego świata, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Niech nasza „wyobraźnia miłosierdzia” ogarnia ludzi uwikłanych w nałogi, w różne formy okultyzmu, a także zniewolonych przez złego ducha.

Dziewico poddana woli Ojca! 

Wspomóż nas w posłusznym i gorliwym wypełnianiu woli Boga według zasady „Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i praca”. Ożyw w nas ślub posłuszeństwa i wypraszaj nam pokorne poddanie się Bogu, w każdym wymiarze naszego życia.

Pokorna Dziewico z Nazaretu! 

Zawierzamy Ci nasze siostry i braci z poszczególnych etapów formacji. Pomóż im rozeznać wolę Pana i daj ewangeliczną radość w pójściu za Twoim Synem. Wypraszaj nam też łaskę nowych powołań, kapłańskich, zakonnych i misyjnych, aby dzieło naszych Założycieli miało przedłużenie w kolejnych michalickich pokoleniach. Czuwaj nad posłannictwem naszych misjonarzy i misjonarek i wyproś owoce ich posługi w tubylczych powołaniach.

Królowo i Matko nasza, czczona w naszych Zgromadzeniach jako Królowa Aniołów! 

Wraz z Tobą, przedstawiamy Bogu wszystkie michalickie dzieła apostolskie, a zwłaszcza wychowanie dzieci i młodzieży. Pod Twój płaszcz chronimy tych, którym zły duch chce zniszczyć niewinność i oderwać od Boga.

Razem z nami podziękuj Jezusowi, za wszystkie łaski, jakie spłynęły na Rodzinę Michalicką przez dar peregrynacji cudownej figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano. Podziękuj za duchową wolność, otrzymaną przez tylu zniewolonych braci i sióstr, za dar spowiedzi po wielu latach, za ogromne rzesze schronionych pod szkaplerz św. Michała Archanioła, za Rycerzy, Czcicieli i Straż Honorową pod patronatem tegoż Archanioła, a także za nowe dzieło świeckiej wspólnoty niewiast przy Zgromadzeniu sióstr michalitek.

Zawierzamy Ci wszystko czym jesteśmy i wszystko, co tworzy nasze życie. Bądź nam Matką na drodze wewnętrznej przemiany.

Niech bł. Bronisław modli się tej nocy w każdym z nas:

Uproś mi święte wytrwanie, uproś mi miłość ku Twemu Synowi i ku Tobie, Matko moja, tak godna kochania. Kocham Cię, Królowo nieba i mam nadzieję kochać Cię zawszeAmen!

(Z rekolekcji do ss. Karmelitanek)

Matka Natanaela Bednarczyk Ks. Kazimierz Radzik

Przełożona Generalna CSSMA Przełożony Generalny CSMA

Jasna Góra, 14-15.XI. 2014 r.


Więcej (zdjęcia) na: www.michalici.pl