Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w Diecezji Kieleckiej

Uroczysta inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w diecezji kieleckiej pod hasłem „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” będzie miała miejsce w sobotę, 13 grudnia 2014 r. W diecezji kieleckiej posługuje 37 zakonów i zgromadzeń.

Spotkanie rozpocznie się od jutrzni o godz. 9.15 sprawowanej w Wyższym Seminarium Duchownym, z udziałem przedstawicieli męskich i żeńskich zakonów oraz osób konsekrowanych. Planowana jest także adoracja Najświętszego Sakramentu w bazylice katedralnej.

Po wspólnej modlitwie rozpocznie się konferencja o współczesnych i historycznych formach życia konsekrowanego w diecezji. O godz. 12.00 w Bazylice Katedralnej zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

„W naszej diecezji istnieją wszystkie formy życia konsekrowanego, tak wspólnotowe jak i indywidualne, które bardzo dynamicznie się rozwijają” – zapewnia ks. kan. Sławomir Sarek, rzecznik kieleckiej Kurii.

W diecezji kieleckiej posługuje 9 zakonów i zgromadzeń męskich oraz 28 żeńskich, w tym cztery klauzurowe (karmelitanki w Kielcach, bernardynki w św. Katarzynie, norbertanki w Imbramowicach, bernardynki w Chęcinach), a ponadto trzy stowarzyszenia życia apostolskiego oraz instytut życia konsekrowanego.

ntensywnie rozwijają się w ostatnich latach indywidualne formy życia konsekrowanego. Obecnie w diecezji jest 5 dziewic konsekrowanych, 7 wdów konsekrowanych oraz wdowiec konsekrowany.

Rok Życia Konsekrowanego w całym Kościele rozpoczął się w I Niedzielę Adwentu 2014 r. i potrwa do 2 lutego 2016 r.

dziar
www.ekai.pl

Więcej: www.diecezja.kielce.pl.