Kremenczuk: Niepokalana o pokój na Ukrainie

We franciszkańskiej parafii w Kremenczuku na Ukrainie rozpoczęła peregrynację figura Matki Bożej Niepokalanej. Główną intencją rozpoczętej w Uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata peregrynacji jest modlitwa o pokój na Ukrainie.

Każdego wieczoru wszyscy mieszkańcy domu, gdzie przebywa figurka Maryi Niepokalanej, modlą się na różańcu, a wszyscy parafianie modlą się wspólnie za rodziny, w których przebywa figurka.

W ręce Maryi powierzamy losy naszego kraju, wszystkich obrońców naszego życia! Wierzymy, że Maryja pomoże nam pokonać zło, które nam grozi.

myridobro.org

Za: www.franciszkanie.pl.