Instytut Pallottiego: Franciszkańskie Inspiracje w duchowości św. Wincentego Pallottiego

Po raz dwudziesty w Konstancinie-Jeziornie odbyło się sympozjum zorganizowane przez Instytut  Pallottiego. Rozpoczęło ono tryptyk poświęcony duchowości naszego Założyciela. Pierwsza odsłona, która miała miejsce w dniach 1-2 grudnia 2018 r., poświęcona była Franciszkańskim Inspiracjom w duchowości św. Wincentego Pallottiego.

W sympozjum uczestniczyli licznie zgromadzeni członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego oraz goście z Polski , Słowacji i Ukrainy. Cieszyła również obecność przedstawicieli różnych Zgromadzeń zakonnych.

Pierwszego dnia po przywitaniu zgromadzonych przez ks. Artura Stępnia SAC  – dyrektora Instytutu Pallottiego oraz wspólnej modlitwie poprowadzonej przez s. Monikę Jagiełło SAC, nowego pracownika Instytutu Pallottiego, wykład rozpoczął al. Michał Owczarz SAC. Temat, który podjął – nosił tytuł: Elementy franciszkańskie w duchowej drodze św. Wincentego Pallottiego. Był on głębokim wprowadzeniem w tematykę całego sympozjum i obejmował liczne odniesienia Pallottiego do św. Franciszka z Asyżu, począwszy od przyjęcia imienia na chrzcie świętym , aż po otrzymanie świętych stygmatów .

Po przerwie został pokazany krótki filmik prezentujący książkę ks. Artura Stępnia SAC – „W oku cyklonu”. Książka opowiada o św. Wincentym Pallottim jako pustelniku w mieście. Jest to kolejna publikacja Instytutu Pallottiego, która jest tym razem zapisem rekolekcji poprowadzonych przez autora we Francji dla Współbraci i ukazała się dzięki współpracy z Wydawnictwem Apostolicum.

Drugi referat wygłoszony w sobotę, tym razem przez ks. prof. Czesława Parzyszka SAC, nosił tytuł: Franciszkańskie cnoty u Pallottiego. Ksiądz profesor ukazał liczne cnoty naszego Założyciela, szczególnie prostotę, ubóstwo i pokorę jako cechy ukształtowane w domu rodzinnym i jednocześnie jako te, które są spójne z drogą franciszkańską.

Sobotniej Mszy Świętej przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. dr Marek Chmielniak SAC, radca Prowincjalny, Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Wieczorem wszyscy zgromadzili się na Adoracji krzyża, której scenariusz został zaczerpnięty z Europejskich Spotkań Młodych w duchu Taizé. Teksty pochodzące z Pisma Świętego przeplatały wielogłosowe kanony, przygotowane przez Scholę Zjednoczenia, którą dyrygowała s. Paulina Szalek SAC. Momentem kulminacyjnym modlitwy było powierzenie swoich myśli, uczuć, pragnień Jezusowi w znaku krzyża, który każdy otrzymał przed wejściem do kaplicy.

Niedzielę rozpoczęła wspólna medytacja Słowa Bożego, przygotowana przez Postulantki i Nowicjuszki  sióstr Pallotynek.

Pierwszy niedzielny referat wygłosiła s. Monika Jagiełło SAC. Tytuł konferencji : Osimo i Alwernia. Perspektywa porównawcza doświadczeń duchowych. W swoim wystąpieniu siostra ukazała dwa istotne miejsca doświadczenia duchowego Świętych oraz porównała ich Duchowe Testamenty, wskazując na podobieństwa .

Niedzielny drugi wykład , na temat: Św. Franciszek z Asyżu i św. Wincenty Pallotti przed Bogiem na podstawie wybranych zdarzeń i pism, podjął o. dr Tadeusz Starzec , kapucyn z Częstochowy. Ojciec ukazał głębię modlitwy obu Świętych, ze szczególnym zatrzymaniem nad tekstem przypisywanym obu Świętym- Kim jesteś Ty Boże, a kim jestem ja?

W I niedzielę Adwentu Eucharystii przewodniczył oraz wygłosił Słowo Boże o. Gabriel Bartoszewski, kapucyn z Warszawy.

Monika Jagiełło SAC

Za: waw.pallotyni.pl