Instytut Pallottiego: Radość konsekracji

InfoSACNakładem wydawnictwa Apostolicum oraz Instytutu Pallottiego ukazała się posympozjalna publikacja pt. Radość Konsekracji. XV Sympozjum Instytutu Pallottiego pod redakcją s. Moniki Cecot SAC, ks. Mariusza Małkiewicza SAC oraz ks. Grzegorza Kurpa SAC. W skład publikacji wchodzą cztery referaty wygłoszone podczas Sympozjum, które odbyło się w Konstancinie-Jeziornie w dniach 25-26 kwietnia 2015 r. Celem tego sympozjum, i co za tym idzie niniejszej publikacji, był namysł nad życiem konsekrowanym ze szczególnym wejrzeniem w pallotyńską konsekrację oraz Akt Zaangażowania Apostolskiego ZAK. W omawianej książce znajdziemy treści dotyczące ewolucji życia konsekrowanego na przestrzeni dziejów, różnorakich form naśladowania Chrystusa w topograficznym modelu: Betlejem – Nazaret – Wieczernik. Dowiemy się także jakie były koleje pallotyńskiej konsekracji, oraz przeczytamy po mistrzowsku przeprowadzoną hermeneutykę tekstu Aktu Zaangażowania Apostolskiego ZAK.

W planach wydawniczych Instytutu Pallottiego jest kolejna publikacja zbierająca materiały Tryptyku Pallottiego: Pallotti-człowiek, Pallotti-kapłan, Pallotti-święty. W ten sposób Instytut Pallottiego wychodzi naprzeciw wszystkim zainteresowanym Pallottim w różnoraki sposób – czysto pobożnościowy, historyczny, a nade wszystko naukowy.

Książkę można nabyć kontaktując się z Instytutem Pallottiego.

Ks. Grzegorz Kurp SAC

Za: InfoSAC 07/12/2015 [44]