Pallotyni – Wiedeń: Nowa parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego

Dekretem ks. Kardynała Christopha Schönborna z dnia 1 listopada tego roku została powołana do życia nowa parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Wiedniu, w dziesiątej dzielnicy Favoriten.  Powstała ona na bazie czterech sąsiadujących ze sobą parafii, w tym parafii pallotyńskiej pod wezwaniem Królowej Pokoju.

Nowa parafia znajduje się w robotniczej dzielnicy miasta i liczy około 20 tysięcy katolików.  Arcybiskup Wiednia powierzył nowa parafie pod opiekę duszpasterską właśnie nam księżom z Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, z Prowincji Warszawskiej. Korzenie pracy pallotyńskiej na tym terenie sięgają lat trzydziestych ubiegłego wieku, kiedy to do Wiednia przybyli Pallotyni z Prowincji Niemieckiej, z Limburga.

W ubiegła niedzielę tj. 29. listopada, w pierwszą niedzielę adwentu, odbyła się uroczysta instalacja proboszcza nowej parafii wraz z wprowadzeniem nowego zespołu duszpasterskiego, złożonego z pięciu księży wikariuszy i dwóch świeckich asystentów pastoralnych. Proboszczem został ks. Stanisław Korzeniowski SAC. Do teamu należą księża: Janusz Linke SAC, Krzysztof Dudzik SAC, Krzysztof Miner SAC, Paweł Bonisławski SAC oraz ksiądz student z Rwandy (diecezja Ruhangeri) ks. Phokas.

Uroczysta liturgia miała bardzo podniosłą oprawę i zgromadziła wiernych z czterech połączonych ze sobą wspólnot. Eucharystii przewodniczył i homilie wygłosił ks. Kardynał Christoph Schönborn. Ze strony diecezji przybył również wikariusz biskupi ks. Dariusz Schutzki CR oraz dziekan dekanatu Favoriten.

Licznie obecni byli współbracia Pallotyni, na czele z ks. Prowincjałem Józefem Lasakiem. Na uroczystości reprezentowana była Delegatura Słowacka (ks. Dariusz Latuszek) i Prowincja Niemiecka (ks. Alfred Gruber).

W swojej homilii ks. Kardynał zwrócił uwagę na istotowy związek nazwy nowej parafii z obchodzonym rokiem Miłosierdzia Bożego w Kościele. Ponadto wskazał na aktualny wymiar charyzmatu pallotyńskiego w kontekście zaangażowania się katolików świeckich w misje apostolską Kościoła. Charyzmat pallotyński wypełnia właściwa treść programu duszpasterski archidiecezji wiedeńskiej. W czasach przemian strukturalnych podejmowana jest w diecezji praca na rzecz budzenia nowej świadomości misyjnej i apostolskiej. Jak zauważył ks. Kardynał, w programie diecezji można znaleźć bezpośrednie odniesienia do idei św. Wincentego Pallottiego, szczególnie do wspólnego zaangażowania apostolskiego duchownych i świeckich. Zmieniające się warunki religijne i społeczne, takie jak choćby spadek liczby wiernych w kościołach, wzrost liczby migrantów z innych kręgów kulturowych, stanowią szanse na nowe odczytanie powołania chrześcijańskiego do apostolatu.

Ksiądz Kardynał przekazując pallotynom nowa parafie, podziękował za wieloletnia prace współbraci, tak na terenie parafii Królowej Pokoju, jak i na terenie całej diecezji wiedeńskiej. Na uroczystości był obecny były wieloletni proboszcz parafii Królowej Pokoju i rektor domu na Quellenstrasse ks. Edward Daniel SAC.

Po Mszy Świętej odbyła się Agapa połączona z adwentowym jarmarkiem oraz uroczysty obiad w domu Stowarzyszenia przy Quellenstarasse.

Ks. Paweł Bonisławski SAC

Za: InfoSAC 07/12/2015 [44]