ISF: Wiara św. Franciszka propozycją na dziś

29 listopada 2012, w Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego odbyła się 12. Sesja franciszkańska pod tytułem „Doświadczenie wiary u świętego Franciszka z Asyżu”. Temat sesji związany jest z przeżywanym w Kościele Katolickim Rokiem Wiary. 

Po otwarciu sesji przez o. dra Tomasz Żaka OFMCap, rektora WSD Kapucynów oraz o. dra Andrzeja Zająca OFMConv, rektora WSD Franciszkanów i dyrektora ISF, uczestnicy, wśród których znaleźli się wykładowcy oraz klerycy pięciu franciszkańskich seminariów, siostry zakonne oraz osoby świeckie, wysłuchali czterech referatów.  Jako pierwszy na temat „Wiara w Pismach świętego Franciszka” wypowiedział się o. dr Czesław Gniecki OFM, poruszając różne aspekty Franciszkowej wiary i przypominając, że święty z Asyżu nawoływał braci do świadczenia o swojej wierze życiem. Drugim wystąpieniem był referat o. dra Piotra Gryźca OFMConv pod tytułem  „Biblijność wiary świętego Franciszka”. Prelegent w niezwykle przejrzysty sposób wykazał, że życie św. Franciszka całkowicie opierało się na Ewangelii.

Gościem specjalnym, który jako pierwszy zabrał głos w drugiej części sesji, był przybyły z Rzymu o. prof. Paolo Martinelli OFMCap. Wychodząc od listu apostolskiego Benedykta XVI „Porta fidei” podzielił swoje wystąpienie zatytułowane „Aktualność doświadczenia wiary świętego Franciszka z Asyżu” na trzy główne części. Na początku przedstawił Franciszka z Asyżu, jako człowieka wierzącego w swoich czasach, przywołując jego potrzebę „widzenia” i  „wierzenia”, zawartą m.in. w pierwszym Napomnieniu. Następnie, ukazując ewolucję kryzysu wiary oraz zanik potrzeby szukania prawdy o Bogu w czasach nowożytnych, przedstawił wkład Asyzjaty w odkrywanie wiary we współczesnym świecie.

O. Martinelli przedstawił Franciszka, jako człowieka z mocną wiarą, dla którego dążenie do prawdy o Bogu odbywało się w całkowitej wolności. Wskazując problem, który narodził się w czasach postmodernistycznych, a który dotyczy zaniku potrzeby szukania prawdy przez rozum przy jednoczesnym skupianiu się, aby człowiek był wolny i zaspokajał swe pragnienia, prelegent podał zaczerpnięte od świętego Franciszka rozwiązanie – prawda Boża objawia się poprzez świadectwo i to ono musi stawać się nową formą relacji społecznych w dzisiejszym świecie. W konkluzji o. Martinelli powiedział, iż Franciszek właśnie poprzez swoje życie pokazuje, czego dokonuje wiara: zmienia jego serce, czyniąc z niego człowieka uwielbienia – i tego właśnie współcześni mają uczyć się od świętego z Asyżu.

Ostatnim wystąpieniem był referat o. mgr lic. Marka Miszczyńskiego OFMCap pod tytułem „Doświadczenie wiary u świętego Leopolda Mandić”. Prelegent przedstawił historię życia tego niezwykłego świętego, jako żywe świadectwo wiary, która w pokorze i wolności przyjmuje to, co zsyła Bóg. Ostatnie wystąpienie stało się więc jednocześnie podsumowaniem postawionej przez o. Martinellego tezy, że ideałem franciszkańskim jest pokorne świadectwo w świecie.

Na zakończenie sesji uczestnicy spotkali się na wspólnej Eucharystii, której przewodniczył oraz wygłosił homilię prowincjał kapucynów, o. Jacek Waligóra.

Sesja została zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej, Konferencję Rektorów Seminariów Franciszkańskich oraz Instytut Studiów Franciszkańskich.

sg

Za: www.isf.edu.pl