ISKK: Przewodnicząca Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w Instytucie

Prof. Margaret Archer, pełniąca funkcję Przewodniczącej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych wzięła udział w seminarium badawczym w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego.

W spotkaniu oprócz gościa specjalnego wzięli udział prof. Krzysztof Koseła, Sławomir Nowotny i ks. Wojciech Sadłoń. Wspólnie zastanawiano się, jak badać religijność we współczesnym społeczeństwie i do jakiego stopnia aktualne badania można poszerzyć o nowe wskaźniki, które pozwolą uchwycić nieznane do tej pory w socjologii religii aspekty religijności. Prof. Archer odniosła się do zaproponowanego sposobu wykorzystania pojęcia „refleksyjności” w badaniach religijności. Zgodnie z nim, religijności nie należy ograniczać wyłącznie do określonych działań czy posiadanych opinii.

Religijność opiera się bowiem na osobistym i podmiotowym rozeznaniu doświadczenia transcendentnego oraz osobistego zaangażowania.

Przedstawiono również pierwsze wyniki badania religijności Polaków w Irlandii, uwzględniające zagadnienie refleksyjności. Zaprezentowano też wstępną koncepcję badania podręczników do lekcji religii w Polsce.

Prof. Margaret Archer już po raz drugi uczestniczyła w seminarium w ISKK. Od dwóch lat bierze również udział w przygotowywaniu badania edukacji religijnej w Polsce. Obecna przewodnicząca Papieskiej Akademii Nauk Społecznych urodziła się i obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii.

Studiowała w Wielkiej Brytanii i Francji. Była przewodniczącą Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Obecnie związana jest z kilkoma uniwersytetami, przede wszystkim Uniwersytetem Warwick. W utworzonej przez Jana Pawła II Papieskiej Akademii Nauk Społecznych zasiada od jej powstania, czyli od 1994 r. W 2014 papież Franciszek mianował prof. Archer przewodniczącą Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

Ks. Wojciech Sadłoń SAC

Za: www.pallotyni.pl