Redemptoryści: Spotkanie Regii w Pietropawłowsku

W ramach trwającej w zgromadzeniu nadzwyczajnej wizytacji generalnej, w domu zakonnym redemptorystów w Pietropawłowsku (Kazachstan), spotkali się współbracia z Regii św. Gerarda pod przewodnictwem o. Zenona Gieńca (przełożonego Regii). Wizytatorem Regii byli wikariusz generała, o Alberto Eseverri oraz o. Piotr Chyła (radny zarządu Konferencji Redemptorystów Europy i szef Generalnego Sekretariatu Duchowości). Prowincję Warszawską reprezentował wikariusz prowincjała, o. Dariusz Paszyński.

Celem trwającego w dniach 14-18 maja spotkania było omówienie głównych założeń procesu restrukturyzacji Zgromadzenia opisanych w najnowszej Communicandzie pt. „Świadkowie Odkupiciela. Solidarni dla misji w poranionym świecie”.

Zostały omówione decyzje ostatniej Kapituły Generalnej oraz wypracowane przez nią priorytety i propozycje. Ojciec Alberto wyjaśnił nam 3-stopniowy proces decyzyjny kapituły i jego konsekwencje.

Od historycznego roku 1841, kiedy to Zgromadzenie zostało podzielone na 4 prowincje, znajdujemy się w fazie różnego rodzaju stopniowych przemian i reorganizacji. Przez dziesięciolecia kategoria prowincji funkcjonowała bardzo dobrze w Zgromadzeniu, które się rozwijało. Obecny moment dziejowy jest szczególny, ponieważ zarówno kontekst chrześcijańskiego świata, jak i nasze Zgromadzenie bardzo się zmieniły.

Podjęta kilkanaście lat temu próba restrukturyzacji, będąca odpowiedzią na kryzys Zgromadzenia w niektórych częściach świata, ma na celu dostosowanie naszych struktur zakonnych w celu lepszego wypełnienia misji w Kościele na poszczególnych kontynentach..

Podczas naszego spotkania ojcowie wizytatorzy zaprezentowali nam i wyjaśnili zasady restrukturyzacji, zasady solidarności i decyzje ostatniej Kapituły Generalnej. Następnie zostały omówione zasady sporządzania plany apostolskiego dla jednostek oraz została zaprezentowana ostatnia Communicanda Ojca Generała. W trakcie wizytacji odbyło się także spotkanie z zarządem Regii.

Oprócz zebrań roboczych w gronie zakonnym, były także wspólne modlitwy i Msze św. przy uczestnictwie wiernych z parafii św. Trójcy w Pietropawłowsku i pracujących tu sióstr miłosierdzia i sióstr redemptorystek. Dla niektórych z nas, obecność w Pietropawłowsku była szczególną okazją do spotkania osób, wśród których niegdyś pracowaliśmy.

Bardzo gościnnie przyjęły nas także siostry redemptorystki, od 17 lat prowadzące swoje ukryte życie przy najstarszym na terenie Kazachstanu kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jesteśmy szczególnie wdzięczni także miejscowym ojcom – Tomaszowi i Antoniemu za bardzo dobrą organizację spotkania i gościnną atmosferę.

o. Piotr Łacheta CSsR, Pietropawłowsk

Za: www.redemptor.pl