ISKK: Więcej przyjmujących Komunię św., mniej uczestniczących we Mszy św.

Więcej wiernych niż w roku poprzednim przystępuje do Komunii św., ale mniej o blisko 1% uczestniczy we Mszach św. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał dziś dane statystyczne za 2013 rok na ten temat.

Wskaźnik communicantes, określający liczbę osób przystępujących podczas Mszy św. do Komunii św., po raz kolejny nieznacznie wzrósł i w 2013 wyniósł 16,3%. Natomiast liczba osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii zmniejszyła się o blisko 1%. Spadek wskaźnikadominicantes dotyczy niemal wszystkich diecezji w Polsce. – W 2013 roku wskaźnik dominicantes zmniejszył się do poziomu 39,1%. Oznacza to, że kolejny już rok z rzędu Polacy rzadziej przychodzą na niedzielną Mszę św. – podkreśla ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Zwraca też uwagę, że po raz pierwszy od początku prowadzonych badań poziom dominicantes spadł poniżej 40%.

Najwięcej wiernych uczestniczy w Eucharystii w niedzielę w południowych diecezjach: tarnowskiej, rzeszowskiej, przemyskiej, krakowskiej i bielsko-żywieckiej. Choć i w pierwszej piątce widać duże różnice – w diecezji tarnowskiej uczestniczy we Mszy św. 69% wiernych, a w diecezji bielsko-żywieckiej – 49,3%. Najmniej wiernych uczestniczy we Mszach św. w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie do kościoła chodzi mniej niż jedna czwarta (24,3%) oraz w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (25%) i łódzkiej (25,6%).

Do Komunii św. najwięcej wiernych przystępuje w diecezjach: tarnowskiej, przemysko-warszawskiej, opolskiej, pelplińskiej i zamojsko-lubaczowskiej. Najrzadziej Komunię św. przyjmują wierni z diecezji: sosnowieckiej, szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej.

Zauważalna jest także zmiana związana z porą uczestniczenia we Mszy św. – Tę przemianę potwierdza dynamika wybieranych przez Polaków godzin Mszy św. Chociaż wciąż około 80% Polaków przychodzi do kościoła przed południem, to jednak wzrasta grupa tych, którzy przekładają udział w Eucharystii na godziny popołudniowe i wieczorne – wskazuje ks. Sadłoń.

Praktyki religijne są oznaką wiary i związku z Kościołem. Regularne statystyczne ich badania obejmujące wszystkie parafie w Polsce, prowadzone są już od ponad trzydziestu lat przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

 Analiza wyników badania dominicantes i communicantes w 2013 r.

Więcej na: www.episkopat.pl