Salwatoriańskie Forum Młodych: Tam wszystko jest boskie

W Dobroszycach koło Wrocławia trwa Salwatoriańskie Forum Młodych. Codzienne relacje publikowane na stronie internetowej i facebooku kipią entuzjazmem, radością i zapałem. Uczestnicy zdają się być coraz bardziej pewni tego, że są BOSCY. To nie pycha, ale zwiększająca się świadomość Bożego umiłowania i codziennego przezeń obdarowywania.

„Boskie forum”, „Boska rozmowa” i „Zmagania boskich” to tytuły materiałów video obrazujących życie duchowe (biblijna refleksja i homilie), rozwój talentów (rozmowy z prowadzącymi warsztaty i ich uczestnikami) oraz prezentujących gości specjalnych.

Warto zobaczyć – przynajmniej na ekranie komputera – co dzieję się na forum!

Oglądaj>>> 

Za: www.sds.pl