IV Międzydiecezjalna Pielgrzymka Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Świętej Górze w Gostyniu

Dnia 8 września 2012 r. w święto Narodzenia NMP przybyła na Świętą Górę w Gostyniu IV Międzydiecezjalna Pielgrzymka Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z ośmiu diecezji: gnieźnieńskiej, poznańskiej, szczecińsko – kamieńskiej, koszalińsko – kołobrzeskiej, bydgoskiej, kaliskiej, włocławskiej, zielonogórsko – gorzowskiej. Hasłem przewodnim pielgrzymki było „Życie konsekrowane darem dla Kościoła”.

Modlitewne spotkanie Pielgrzymki Instytutów Życia Konsekrowanego do Świętogórskiego Sanktuarium rozpoczęło się powitaniem uczestników przez Ks. Leszka Woźnicę COr. oraz wspólnym śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, któremu przewodniczyli nowicjusze franciszkańscy Miejskiej Górki. Konferencję ascetyczną pt. „Życie konsekrowane w Kościele jako domu – solą ziemi i światłem świata” wygłosił Ks. Eugeniusz Hanas COr. Po konferencji była adoracja Najświętszego Sakramentu, chwila osobistej refleksji i okazja do Spowiedzi św.

Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez przybyłych zakonnych kapłanów pielgrzymów przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Paweł Socha CM z Zielonej Góry. Po zakończeniu liturgii eucharystycznej uformowała się modlitewna procesja z Bazyliki do grobu Sióstr Elżbietanek internowanych w czasach stalinowskiego reżimu w Klasztorze Świętogórskim. Modlitewnemu wspomnieniu przewodniczył Ks. Biskup, który przypomniał ofiarę życia Sióstr bez reszty oddających się Kościołowi.

Po wspólnym posiłku i krótkiej rekreacji zgromadzeni zakonni pielgrzymi znów zjednoczyli się przed cudownym obrazem Świętogórskiej Róży Duchownej w Bazylice i wysłuchali konferencji Ks. Dariusza Dąbrowskiego COr. nt. „Cudów i Łask otrzymanych na Świętej Górze w związku z Rokiem Jubileuszowym” jaki aktualnie przeżywa Sanktuarium. W tym roku mija 500 lat od wydania dnia 3 marca 1512 r. przez Biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego dekretu stwierdzającego cudowność wydarzeń i świętość miejsca „gostyńskiego wzgórza”. Z tej to okazji Papież Benedykt XVI obdarował Sanktuarium Świętogórskie wyjątkowym darem „Złotej Róży Papieskiej” umieszczonej uroczyście dnia 24 czerwca br. przy cudownym obrazie Róży Duchownej.

Uroczystym nabożeństwem – Nieszporami pod przewodnictwem O. Grzegorza Czepiela OFM z Miejskiej Górki – Goruszek zakończono pielgrzymkowe modlitewne spotkanie w Domu Cudów Matki Świętogórskiej. Każdy z uczestników IV Pielgrzymki Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Świętą Górę otrzymał pamiątkowy obrazek Świętogórskiej Matki z Papieską Różą Benedykta XVI.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło ponad trzysta sióstr zakonnych i kapłanów oraz braci z zakonnych wspólnot stanowiących centralno – zachodni region Polski.

Pielgrzymkowo – modlitewne spotkanie na Świętej Górze Kościoła Poznańskiego było niewątpliwie dobrą okazją do umocnienia międzyzakonnych więzi w urzeczywistnianiu „Kościoła, który jest naszym domem”.

S.M. Józef Krupa CSSE referentka archidiecezji poznańskiej
ks. Zbigniew Starczewski COr. referent archidiecezji poznańskiej