Jasna Góra: 25. Forum Szkół Katolickich trwa

25. Forum Szkół Katolickich trwa w dniach 6-8 listopada na Jasnej Górze. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania są słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek jest sobą przez prawdę i staje się bardziej sobą przez coraz pełniejsze poznanie Prawdy”. W spotkaniu biorą udział reprezentanci ok. 600 katolickich placówek oświatowych.

„Tradycja spotkań dyrektorów i nauczycieli związana jest z Jasną Górą, i wiem z rozmów z dyrektorami, z siostrami zakonnymi, że sam przyjazd na Jasną Gorę jest ucztą duchową, bo daje okazję spotkania z Matką – mówi Robert Jaczyński, wicedyrektor Katolickiego Liceum i Gimnazjum im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie w wywiadzie dla Studia Radiowego ‚Niedzieli’ – Musimy pamiętać także, że Forum to wielki zastrzyk intelektualnych treści, które pozwalają nieustannie rozwijać się. Nauczyciele muszą ciągle pracować nad sobą, nie tylko mieć taką świadomość, że przekazują wiedzę i wychowują, ale żeby móc to robić, muszą ciągle kształtować swoje serce, swoje sumienie i swój umysł. I konferencje, które się tu odbywają, dają taką sposobność, żeby w tej uczcie intelektualnej, duchowej uczestniczyć”.

„Dyrektorzy przyjeżdżają z ochotą, bo myślę, że Fora wyznaczają pewien kierunek szkołom, i oni przenoszą to na grunt swoich szkół, uzyskują pewną jasność, w którym kierunku iść” – dodał Robert Jaczyński.

„Mam okazję od pewnego czasu przyglądać się szkołom katolickim i jestem zbudowany i tą atmosferą, i tym, jak się te szkoły rozwijają – opowiada bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich w wywiadzie dla Studia Radiowego ‚Niedzieli’ – Widzę, jak im jest bardzo trudno czasem, ale może właśnie dzięki temu, że mają wiarę, to wiedzą, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli dzieło jest piękne, i jeśli za tym stoją ludzie odpowiedzialni, ludzie, którzy potrafią budować na wierze i takiej odpowiedzialności, która płynie z doświadczenia wiary, to oni wiedzą, że to dzieło będzie się rozwijać. Myślę, że są też przygotowani na pewne trudy, wiedzą, że jak się idzie za Mistrzem, to innej drogi nie ma, jak tylko ta, która prowadzi po różnych trudach, prowadzi na krzyż, ale w konsekwencji prowadzi do zmartwychwstania i radości”.

„Szkoła katolicka musi przede wszystkim dbać o swoją tożsamość, czyli odkrywać ją za każdym razem na nowo, i musi mieć świadomość, czym jest, na czym ma budować, na jakich wartościach ma budować i do czego ma prowadzić – podkreślił ks. biskup – Fundamentami podstaw tej tożsamości stoją takie wartości, jak wiara i kultura, ale kultura prawdziwa, wysoka. Szkoły katolickie mają być takim światłem dla innych placówek edukacyjnych, światłem, które będzie pokazywało, że można, że warto, że trzeba budować na tym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus”.

*

Pierwszego dnia zgromadzili się dyrektorzy placówek. Wysłuchali konferencji nt.: „Szkoła katolicka w rzeczywistości zmian społeczno-kulturowych”. Zapoznali się także z wystąpieniami: prof. Aleksandra Stępkowskiego nt.: „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” oraz dyrektor Urszuli Martynowicz i Piotra Höffner z Ministerstwa Edukacji Narodowej nt.: „Systemu Informacji Oświatowej. Zagadnienia wybrane dla dyrektorów szkół”. W programie dnia znalazła się również refleksja nt. Dokumentu Kongregacji Edukacji Katolickiej zatytułowanego: „Wychowywać do dialogu międzykulturowego w szkole katolickiej”.

Wieczorem Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił bp Marek Mendyk, Asystent Rady Szkół Katolickich. On także wygłosił rozważanie Apelowe.

W piątek, 7 listopada o godz. 9.30 Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

„Na świecie jest ponad miliard dzieci w wieku szkolnym, to też sprawy oświaty i wychowania mają ogromne znaczenie w życiu społeczeństw, i ważne miejsce na tym polu znajduje właśnie edukacja katolicka – zaznaczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski – Jest rzeczą znamienną, mówił kiedyś kard. Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, że w najbardziej liberalnych krajach Europy, takich jak Belgia, czy Holandia, ponad 60% wszystkich uczniów uczęszcza do szkół katolickich. Słychać pochwały tych szkół płynące ze strony buddystów, muzułmanów i hinduistów. Także w Polsce do wielu szkół katolickich rodzice zapisują dzieci kilka lat wcześniej, by się tam dostać i czynią to właśnie w poczuciu swojego prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnym sumieniem, mając na uwadze dobro dziecka. Tego prawne nie wolno pogwałcić udając, że czyni się to w imię wolności. Katolicy posyłają swoje dzieci do szkół katolickich, ponieważ uważają je za lepsze, lepsze przede wszystkim w sensie kształcenia bardziej integralnego, na bazie solidnych wartości”.

„Szkoła katolicka ma być dobrą szkołą, charakteryzującą się przede wszystkim jasną tożsamością katolicką. Chrystus jest centrum szkoły katolickiej – przypomniał ks. arcybiskup – Szkoła katolicka nie może nigdy zapomnieć o rzeczy najważniejszej, mianowicie o przekazywaniu wartości duchowej, o prawdziwej ewangelizacji, to bowiem określa w sposób specyficzny jej tożsamość. (…) Szkoła katolicka musi wychowywać integralnie w wymiarze ludzkim, duchowym, intelektualnym i zawodowym”.

O godz. 10.45 nastąpiło uroczyste otwarcie 25. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich. Zebranych powitał ks. Zenon Latawiec, przewodniczący RSK. O historii Rady Szkół Katolickich opowiedział ks. dr Sylwester Jeż. Następnie abp Stanisław Gądecki, ojciec synodalny omówił główne zagadnienia III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. rodziny. Ks. Zenon Latawiec, przewodniczący RSK podjął temat: „’Apostołowie Prawdy’ wspierający szkolnictwo katolickie”.

W dalszej kolejności miało miejsce wystąpienie okolicznościowe prof. zw. dr hab. Katarzyny Olbrycht, a także o. Stefana Dartmann, dyrektora Renovabis nt.: „Renovabis – aby odnowić oblicze ziemi poprzez odbudowę szkolnictwa katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Po południu uczestnicy Forum wysłuchają koncertu ku czci św. Jana Pawła II w wykonaniu Chóru szkół im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie pod opieką Małgorzaty Rząsa.

W drugiej części przygotowanych wystąpień, ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérie przedstawi wykład nt.: „Prawo a moralność i polityka na przykładzie zagadnień bioetycznych”, a ks. dr Wojciech Węgrzyniak podejmie się odpowiedzi na pytanie: „Co to jest prawda?”. Dzień zakończy Apel Jasnogórski, który poprowadzi bp Stanisław Napierała, długoletni Asystent RSK.

Ostatniego dnia czyli 8 listopada w programie znajdą się: o godz. 7.30 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem bpa Stanisława Napierały, podczas Eucharystii zostanie ponowiony Akt Zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski; od godz. 9.30 rozpoczną się wystąpienia: bp Stanisława Napierały, ks. dr Marka Studenskiego nt. „Kim jestem? Prawda o człowieku w świetle nauczania Kościoła. Zagadnienia wybrane” oraz Piotra Klimasa, lekarza, specjalisty ginekologa–położnika: „Prawda o darze życia”.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / es, mn 

Za: www.jasnagora.com