Kapituła Prowincji Amerykańskiej Zakonu Paulinów

O. Mikołaj Bogdan Socha został wybrany powtórnie Prowincjałem Amerykańskiej Prowincji Zakonu Paulinów. 

Paulińscy mnisi posługujący na Ziemi Amerykańskiej zgromadzili się w dniach 4-5 listopada 2014 roku w Amerykańskiej Częstochowie, aby dziękować Bogu za trzy ostatnie lata zakonnej i duszpasterskiej działalności. To był czas dziękczynienia i zawierzenia tego, co przed nami; w sposób szczególny na chwilę przed inauguracją roku życia konsekrowanego, który będziemy już niebawem przeżywać w całym Kościele, a także przygotowań przed uroczystościami 60-lecia powstania Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA.

Na Kapitule Prowincji Amerykańskiej był obecny N.O. Generał Zakonu Paulinów Arnold Chrapkowski oraz sekretarz generalny o. Paweł Przygodzki.

W wyniku głosowania wyłoniono nowy zarząd prowincji w składzie:

  • o. Mikołaj Bogdan Socha – prowincjał,
  • o. Tadeusz Lizińczyk – wikariusz prowincji, definitor I,
  • o. Sebastian Hanks – definitor II,
  • o. Krzysztof Drybka – definitor III,
  • br. Bernard Kluczkowski – definitor IV,
  • o. Edward Voltz – administrator prowincji,
  • o. Karol Jarząbek – sekretarz.

Zobacz: www.czestochowa.us 

o. Dominik Libiszewski
Amerykańska Częstochowa 

Za: www.jasnagora.com