Home WiadomościZ kraju Jasna Góra: 28. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

Jasna Góra: 28. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

Redakcja

28. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja trwa na Jasnej Górze w niedzielę, 14 lipca. Na placu jasnogórskim modli się ok. 100 tys. słuchaczy toruńskiej rozgłośni, a także widzów Telewizji Trwam z kraju i zagranicy oraz sympatyków dzieł powstałych wokół Radia Maryja. To najliczniejsza pielgrzymka w ciągu roku na Jasnej Górze. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa, wypowiedziane przez św. Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Gościem pielgrzymki jest premier RP Mateusz Morawiecki. 

Tegoroczne modlitewne spotkanie jest przebłaganiem za zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa przeciw Bogu i Matce Najświętszej. 

Centralnym punktem uroczystości jest Msza św. o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie pod przewodnictwem bpa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej. 

Mszę św. koncelebrują polscy biskupi. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się członkowie rządu RP na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski z małżonką, parlamentarzyści Sejmu i Senatu oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, samorządowcy, przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą śląskim, przedstawiciele równych organizacji kościelnych i społecznych, kapłani, osoby życia konsekrowanego, ojcowie redemptoryści, siostry zakonne i świeccy pracownicy, którzy posługują w Radio Maryja i TV Trwam. Obecni są: generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski i dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk. 

W imieniu ojców paulinów wiernych powitał o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry: „Bóg zapłać za to pielgrzymowanie, świadectwo wiary i dar modlitwy wynagradzającej za zniewagi, bluźnierstwa, świętokradztwa przeciw Bogu w Trójcy Jedynemu, przeciw Eucharystii, przeciw Maryi – naszej Matce i Królowej, a tego nie było na tej ziemi nawet w mrocznych czasach komunizmu – mówił o. Marian Waligóra – Ta 28. Pielgrzymka wielkiej Rodziny Radia Maryja, to ogromna łaska, ale też owoc waszej wielkiej oddanej pracy, posługi, za którą dziś z Wałów jasnogórskich wam dziękujemy. Bóg zapłać!”. 

W homilii bp Ignacy Dec zwrócił uwagę, że obecnie znajdujemy się w rzeczywistości potopu ideologicznego, który zalewa Polskę od Zachodu. 

„Niespełna miesiąc temu, w dniu, gdy odbywała się tutaj coroczna pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, ulicami Częstochowy przeszedł tzw. Marsz Równości, będący w istocie afirmacją demoralizacji i grzesznych zachowań środowisk LGBT, wspieranych przez ofensywę zagranicznych ośrodków usiłujących narzucić Polsce neopogańską ideologię gender. Środowiska te, będące w Polsce zaledwie nieznaczną mniejszością, nie mogą swoich celów osiągnąć metodami demokratycznymi, dlatego posługują się metodami drobnych kroków, tj. faktów dokonanych mających posłużyć za precedensy, jak również zuchwałymi prowokacjami” – wskazał ks. biskup. 

Ordynariusz diecezji świdnickiej akcentował, że od wielu lat Europa odcina się od korzeni chrześcijańskich. „Niektórzy europejscy politycy, którzy u nas mają swoich zwolenników, przestrzegają nas przed państwem wyznaniowym. Jednakże, jak się dobrze rozejrzymy, to zauważymy, że w wielu krajach Europy Zachodniej zapanowało państwo wyznaniowe, tyle tylko, że owym wyznaniem nie jest katolicyzm, ale ideologia lewicowo-liberalna, której częścią jest ideologia LGBT. Bogu dzięki – Polska jeszcze temu nie uległa. Piewcy nowego porządku nie ustają jednak w wysiłkach, by i u nas nastała oświecona dyktatura politycznej poprawności” – zaznaczył. 

„Moi drodzy, zło panoszy się i rozlewa, gdy ludzie dobrzy milczą, gdy są bierni. Nie milczmy, gdy trzeba mówić. Idąc za wskazaniem papieża Franciszka, schodźmy z wygodnej kanapy, by służyć Ewangelii, by służyć prawdzie i dobru” – mówił bp Dec. 

„Dzisiaj na Jasnej Górze, przed tronem Maryi, naszej Matki i Królowej, mówimy 'nie' dla szkodliwej dla rodziny i narodu ideologii gender; mówimy 'nie' dla liberalizmu moralnego, zawartego w programach środowisk LGBT; mówimy 'stop' dla seksualizacji dzieci; mówimy 'nie' dla związków partnerskich – dodał bp Ignacy Dec – Mówimy ‘nie’ dla uchwalania złego prawa. Nie godzimy się z oskarżeniem, że głoszenie niezmiennej prawdy chrześcijańskiej jest swoistym fundamentalizmem, stanowiącym zagrożenie dla tolerancji i wolności 'nowoczesnego człowieka'. Mamy bowiem świadomość, że chrześcijaństwo ukształtowało kulturę europejską, Europę zbudowali chrześcijanie! Chrześcijaństwo dało Europie uniwersytety i powszechne szkolnictwo, stworzyło warunki do zrodzenia się – właśnie w Europie, a nie w żadnej innej cywilizacji na świecie – nowożytnej nauki, że przyczyniło się do powstania szpitali, ochronek, sierocińców, domów opieki i wielu innych instytucji dobra publicznego. Z kolei tolerancja, raz jeszcze powtórzmy – to postawa odnosząca się do osoby, uznania jej niezbywalnej godności, ale nie odnosi się ona do akceptacji zła i kłamstwa. Tolerancja to nie akceptacja czyichś poglądów czy przekonań. Tolerancja – tak, ale nikt nie może być zmuszany do działań sprzecznych ze swoim sumieniem. To już król Zygmunt II August mówił: ‘Nie jestem królem waszych sumień’. Dzisiaj na Jasnej Górze mówimy ‘nie’ dla marszów równości, w których ma miejsce ubliżanie, ośmieszanie i opluwanie wartości chrześcijańskich i narodowych, które się wykorzystuje do propagowania haseł antykatolickich. Chcemy mieć zatem Polskę katolicką i Europę chrześcijańską, chcemy być w Europie, w której będzie się uznawało Boga za gwaranta ładu moralnego w życiu indywidualnym i społecznym, prywatnym i publicznym”. 

Po Komunii św. zabrzmiał Akt przebłagania i wynagrodzenia Maryi za bluźnierstwa, profanacje i wszystkie obelgi przeciwko Jej świętemu imieniu. 

Zebrani wysłuchali także słów papieża Franciszka, które skierował do wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze podczas dzisiejszej modlitwy 'Anioł Pański' w Watykanie. Ojciec Święty pozdrowił zebranych, jak również wszystkich pielgrzymujących Polaków. 

List do uczestników 28. Pielgrzymki Radia Maryja skierował także prezydent RP Andrzej Duda. List odczytał minister Paweł Mucha. „Rodzina Radia Maryja jest prawdziwą obywatelską wspólnotą, której spoiwem jest przywiązanie do wartości chrześcijańskich i umiłowanie Ojczyzny. Są to dwa filary, na których od początków naszej państwowości opiera się nasza narodowa wspólnota” – napisał prezydent Andrzej Duda. 

„Dlatego jako prezydent Rzeczypospolitej chcę dzisiaj wyrazić moją wdzięczność za wszystkie lata służby Polsce, za podtrzymywanie ducha patriotyzmu, za krzewienie polskiej kultury i tradycji, za troskę o naszą przyszłość, wreszcie za olbrzymi wkład w utrzymanie łączności z naszymi Rodakami za granicą” – podkreślił Andrzej Duda. 

Prezydent zaznaczył też, że dziś jest wola budowania takiej Polski, „w której każdy może czuć się u siebie, w której wszyscy mogą w sprawiedliwy sposób korzystać z owoców swojej pracy, w której konstytucyjna ochrona rodziny jest rzeczywiście realizowanym prawem. O to wszystko od lat upomina się Rodzina Radia Maryja, słuchając Polaków i pozwalając im się wypowiadać, mówiąc o potrzebach zwykłych ludzi, wskazując na wyzwania i zagrożenia, które przed nami stoją” – dodał. 

„Za ten mocny i wyrazisty głos w obronie wartości budujących naszą tożsamość i w obronie godności każdego człowieka chcę dziś raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować” – napisał prezydent. 

Na zakończenie Eucharystii do zebranych zwrócił się premier RP Mateusz Morawiecki

„Jasna Góra to jest miejsce niezwykłe, miejsce żywej wiary i żywego patriotyzmu, miejsce, gdzie przez wieki obrona polskości zrosła się z obroną chrześcijaństwa, obroną naszej kultury, naszej tradycji. I ta obrona nas ukształtowała. Owoców tej walki nie wolno nam dzisiaj porzucić. W dziejach Polski są momenty uprzywilejowane, i są miejsca uprzywilejowane. Jasna Góra jest takim miejscem” – mówił Mateusz Morawiecki. 

Premier przypomniał trudne dzieje obrony polskości na przestrzeni wieków. „Jesteśmy dumni z tych naszych wielkich zmagań, one zawsze potwierdzały, że Polska, Polacy nie poddają się w walce o solidarność, o wolność, o wiarę, o chrześcijaństwo. Dlatego dziękuje wszystkim wam, drodzy pielgrzymi, drodzy Polacy, którzy macie odwagę walczyć o Polskę, wstawiać się za naszymi chrześcijańskimi wartościami. Bo taki dzisiaj jest czas, że to wymaga odwagi. Rdzeniem chrześcijaństwa, rdzeniem naszej wiary jest piękne łączenie tradycji, osiągnięć przeszłości z poszukiwaniem nowych dróg, bez ‘deptania przeszłości ołtarzy’, z poszukiwaniem nowości w tym trudnym, coraz bardziej skomplikowanym świecie”. 

„W każdej chwili, w każdym dniu wybieramy tę lepszą drogę, drogę ku silnej, pięknej, wielkiej Rzeczypospolitej. Ten wybór jest zawsze przed nami. Nie możemy z niego zejść, nie możemy z niego zejść na manowce. Bo jest też droga pośrednia – droga pusta, ponura, droga donikąd. Chcemy wszystkich tych, którzy są na takiej drodze, przyłączyć do nas” – mówił premier Morawiecki. 

„Polska musi być jednością. Chcemy zjednoczenia naszego całego narodu pod biało-czerwonym sztandarem” – podkreślał premier. 

„Przekonujemy się, jak ciężko jest rozpoznawać ścieżki sprawiedliwe w dzisiejszym skomplikowanym świecie, i jak ważne jest, żeby wiedzieć, w jaki sposób łączyć tę piękną, przepiękną, najpiękniejszą polską tradycję wiary, wartości, wolności i solidarności z tym poszukiwaniem lepszych dróg ku przyszłości” – mówił premier Morawiecki. 

„Wierzę głęboko, że starając się o lepsze życie każdego człowieka tu na ziemi, zwłaszcza tu, w Polsce, jesteśmy bliżej nieba. Jesteśmy na drodze ku lepszej, sprawiedliwej, wielkiej Polsce. Niech ona będzie naszą latarnią i naszym zwycięstwem” – zakończył premier. 

Przemówienie premiera Morawieckiego zebrani na placu jasnogórskim nagrodzili kilkakrotnie gromkimi brawami i skandowaniem słów: „Dziękujemy… dziękujemy!” 

Przybyłym pielgrzymom podziękował o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja: „Dziękujemy Panu Bogu, dziękujemy wam wszystkim, że jesteście. Bez Was by tego nie było”. 

Oprawę muzyczną zapewnia Orkiestra Koncertowa „VICTORIA” z parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie pod dyr. Juliana Kwiatkowskiego. Orkiestra wystąpiła także z koncertem po Mszy św. 

Przed Mszą św. do wiernych zwrócił się o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, który akcentował, że idzie ku nam rewolucja przeciwko Panu Bogu i katolickiej Polsce. „Ta rewolucja dotarła do Polski w sposób zmasowany. To nie jest żart, ale bardzo poważna sytuacja. Damy radę, jeżeli każdy z nas się weźmie do tego, aby jeszcze bardziej kochać Pana Jezusa i Matkę Najświętszą, by tę miłość, to, co jest w naszych sercach, przekazać dzieciom i młodzieży. Wiek młodzieńczy jest trudny. Każdy z nas przechodził przez to. Ale właśnie wtedy tę miłość trzeba przekazać” – wskazał redemptorysta. 

Transmisje z pielgrzymki przeprowadza Radio Maryja i Telewizja Trwam

Drugi dzień dzień modlitewnego spotkania Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze rozpoczął się już o godz. 8.00 od Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie rozpoczęło się koncertowanie. Dla zgromadzonych na błoniach jasnogórskich zaśpiewali: Maciej Wróblewski oraz popularna piosenkarka Eleni. Kilka utworów wykonali również Aleksandra Novina-Chacińska oraz Remigiusz Łukomski

Przed rozpoczęciem Eucharystii bp Ignacy Dec poświęcił nowy wóz transmisyjny TV Trwam. 

oprac. BPJG/ dr, es 
/wykorzystano informacje Radia Maryja/ 

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda