Jasna Góra: 850-lecie fundacji polskich Bożogrobców

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, czyli Bożogrobcy, przeżywają swoje doroczne rekolekcje wielkopostne na Jasnej Górze. Jasnogórskie spotkanie pod hasłem „850-lecie fundacji polskich Bożogrobców inspiracją dla rozwoju Zakonu” trwało w dniach 7-9 marca. 

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego powstał w 1099 roku w Jerozolimie, aby troszczyć się o najświętsze miejsca chrześcijaństwa i nieść pomoc pielgrzymom. Do Polski sprowadził go w roku 1163 Jaksa z Miechowa. Członkowie Zakonu noszą białe płaszcze z czerwonym krzyżem, symbolizujące pięć ran Chrystusa. W Polsce nazywano ich Bożogrobcami lub Miechowitami – od Miechowa, gdzie znajduje się ich główna siedziba (Bazylika Grobu Bożego w Miechowie).

„W tym roku nasze spotkanie jest szczególne dlatego, że celebrujmy 850-lecie Fundacji Miechowitów, a ponieważ jesteśmy w sposób naturalny przedłużeniem tej tradycji, więc dziękujemy przede wszystkim za tych, którzy ustanowili ten Zakon w Miechowie. Przez ponad 700 lat bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu Kościoła. Stworzyli bardzo piękną tradycję, z której nie zdajemy sobie czasem sprawy: obchodzenie Wielkiego Piątku, budowanie Grobu Pańskiego, całe celebracje związane z Męką i Śmiercią Chrystusa, to jest owoc wielowiekowej pracy Bożogrobców – opowiada Józef Dąbrowski, kawaler Zakonu – Dzisiaj dziękujemy za nich. Męka Chrystusa nie odbywała się samotnie, u boku Jezusa była Maryja. Dlatego dzisiaj, kiedy czasami trzeba stanąć wobec bardzo trudnych sytuacji, wiemy, że idąc z Maryją razem, trzymając się Jej dłoni, na pewno nigdy nie odejdziemy od Chrystusa, i na pewno Ona, która okazała tak wielkie bohaterstwo w czasie drogi, męki i śmierci swojego Syna również i tym bohaterstwem będzie wstawiała się u swojego Syna, byśmy tego bohaterstwa nie utracili, abyśmy ciągle byli tymi rycerzami, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna są najważniejsze”.

„Jesteśmy Bożogrobcami, czyli tymi, którzy sprawują kult Bożego Grobu, a jednocześnie są świadkami zmartwychwstania, bo pusty grób mówi o zmartwychwstaniu – mówi ks. prał. Jerzy Bielecki, kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego i organizator rekolekcji – Członków Zakonu jest ok. 240, ponad 100 to są kawalerowie, ok. 50 to są damy, pozostali są to duchowni. Najbliższa inwestytura będzie w Kielcach, 6 i 7 czerwca, będzie przyjętych 21 nowych członków”.

Na Jasnej Górze pielgrzymi wzięli udział we Mszy św. odprawionej w piątek, 7 marca o godz. 19.45 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Słowa powitania do zebranych wypowiedział o. Mieczysław Polak, podprzeor sanktuarium. Mówił: „Z Jasnej Góry, z sanktuarium narodu, miejsca duchowej przemiany, nawrócenia i odnowy życia Polaków, z sanktuarium, którego specyficznymi rysami są ołtarz i konfesjonał, witam was drodzy pielgrzymi, obecni w Kaplicy Cudownego Obrazu. Pod przewodnictwem abpa Wacława Depo sprawowana jest Najświętsza Eucharystia, źródło i szczyt naszego chrześcijańskiego życia, podczas której modlą się w czasie swoich rekolekcji damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, zakonu, którego podstawowym celem jest wspieranie chrześcijan w Ziemi Świętej i łacińskiego patriarchy w Jerozolimie”.

W Eucharystii uczestniczyli m.in.: Karol Szlenkier, zwierzchnik w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, komandor z Gwiazdą; ks. prał. Jerzy Bielecki, kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego i organizator rekolekcji ks. Janusz Królikowski, tegoroczny rekolekcjonista.

„Cieszymy się, że na tym miejscu zawierzenia, w Domu Matki możemy przeżywać razem z wami szczyt Eucharystii w 850-lecie fundacji polskich Bożogrobców. Jesteście świadkami grobu, który jest rozsadzony miłością, miłością Chrystusa, przezwyciężającą śmierć i jakiekolwiek nasze ludzkie zniewolenie. Dlatego upraszamy tutaj spod serca Matki potrzebną moc i siłę dla naszego codziennego życia” – mówił na początku Mszy św. abp Wacław Depo.

Polskie Zwierzchnictwo Bożogrobców zostało reaktywowane 17 lat temu, liczy obecnie prawie 240 osób (są to osoby świeckie i duchowne – damy i kawalerowie), i ma charakter elitarny.

Mszy św. w sobotę, 8 marca odprawionej o godz. 14.00 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył o. Nikodem Gdyk z komisariatu Ziemi Świętej, a homilię wygłosił ks. Janusz Królikowski. Na zakończenie został odczytany Akt Zawierzenia Matce Bożej.

W sobotę wieczorem uczestnicy rekolekcji w strojach zakonnych wezmą udział w modlitwie o pokój w Ziemi Świętej oraz w Apelu Jasnogórskim. W programie rekolekcji zaplanowano również niedzielną Eucharystię.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ mś, mn 

Za: www.jasnagora.com