Home WiadomościZ kraju Jasna Góra: brat zakonny apostołem pojednania i pokoju – trwa 39. Pielgrzymka Braci Zakonnych

Jasna Góra: brat zakonny apostołem pojednania i pokoju – trwa 39. Pielgrzymka Braci Zakonnych

Redakcja

– Wszyscy jesteśmy w oczach Bożych tak samo ważni – przypomniał braciom zakonnym podczas ich pielgrzymki bp Damian Muskus z Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Zachęcał, by byli przeniknięci duchem Chrystusa i modlitwy, pokory i braterstwa, bo „choć często niewidoczni dla świata wypełniają zadania, bez których nie da się skutecznie głosić Ewangelii”. Na Jasnej Górze trwa 39. Pielgrzymka Braci Zakonnych pod hasłem: „Być bratem dzisiaj – posłani w pokoju Chrystusa”.

To bracia są często pierwszą wizytówką zgromadzenia czy zakonu, bo to ich można spotkać na furcie, to ich praca, często w ciszy i cieniu, jest niezastąpiona w funkcjonowaniu klasztorów i domów zakonnych. Obecnie co 10 zakonnik to brat zakonny. Według statystyk Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich zakony męskie w Polsce to wspólnota licząca ponad 11 tys. zakonników, z których nieco ponad 1100 to bracia. Najwięcej powołań brackich odnotowują franciszkanie konwentualni, franciszkanie, oblaci i salezjanie.

Bp Muskus zauważył w rozmowie z @JasnaGóraNews, że w czasach, kiedy tak dużo w ludziach niepokoju związanego z wojną czy z pandemią, różnymi kryzysami, potrzeba jest wiele miłości, pokory, otwartości na potrzeby ludzi. – Dlatego też ważne jest, by bracia zakonni byli pełni empatii, otwartości na ludzi i życzliwości. Powinni być przede wszystkim przeniknięci duchem Ewangelii i modlitwy, bo bez niej człowiek traci swoją tożsamość – zauważył bp Muskus.

39. Pielgrzymka Braci Zakonnych przebiega w duchu modlitwy za cierpiących z powodu wojny, o pokój dla Ukrainy. Jej uczestnicy proszą też za współbraci, którzy pozostali na terenach ogarniętych wojną, by być z tymi, którzy cierpią. Jak powiedział br. Franciszek Grzelka, brat starszy albertynów, którzy mają dwa domy zakonne w Ukrainie, do kuchni klasztornej w Zaporożu przychodziło około 150 osób, a teraz bracia wydają żywność dla ponad tysiąca osób dziennie, podobnie jest we Lwowie. W Zaporożu bracia prowadzą przytulisko i kuchnię dla ubogich oraz piekarnię. Na prośbę bp. Jana Sobiło, bracia w razie potrzeby odprawiają także pogrzeby, gdy na miejsce nie może dojechać kapłan.

Zakonnicy podjęli refleksję m.in. nad aktualnymi wyzwaniami w formacji braci zakonnych czy obecnością tej formy służby w Kościele i świecie, rozmawiają o tożsamości i misji brata zakonnego.

O najważniejszych wyzwaniach dla braci zakonnych w kontekście dzisiejszej sytuacji świata i Kościoła mówił bp Damian Muskus. Wśród najważniejszych wyzwań stojących przed braćmi zakonnymi zauważył m.in. konsekwencje pandemii i wojny w Ukrainie, wyzwania związane z imigracją, pogłębiające się podziały społeczne i niesprzyjającą dialogowi polaryzację poglądów, kryzys rodziny i ubożenie gospodarstw domowych czy brak odpowiedniej opieki państwa nad osobami wykluczonymi, bezdomnymi, rodzinami z osobami z niepełnosprawnościami.

W świetle dokumentu Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego z 2016 r., poświęconego tożsamości i misji brata zakonnego w Kościele, wymienił różne sposoby odpowiadania braci zakonnych na wyzwania współczesności. Do nich zaliczył m.in. gościnność, czyli otwartość i przyjmowanie drugiego człowieka, bez względu na jego narodowość, wyznanie, rasę czy kulturę, umiejętność dialogu i słuchania oraz znaczenie osobistego świadectwa. Podkreślił wagę świadectwa braterstwa w świecie pogłębiającej się „samotności i indywidualizmu”, kiedy „świadectwo życia we wspólnocie jest istotnym przypomnieniem, że nikt nie żyje sam dla siebie, że doświadczenie miłości i wymiana darów między ludźmi jest podstawą naszego rozwoju i dojrzewania, a także źródłem radości”. Zwrócił uwagę, że braterstwo dotyczy nie tylko więzi w rodzinie zakonnej, ale jest też świadectwem w relacjach z ludźmi, do których zakonnicy są posłani. – Dziś braterstwo jest wartością, którą buduje się przez codzienne głoszenie pojednania. Jest nam ono potrzebne jak tlen – w społeczeństwie i w Kościele, gdzie również ujawnia się polaryzacja. Brat zakonny musi być apostołem pojednania i pokoju. Bez tego nie da się głosić Chrystusa w sposób wiarygodny – zaznaczył bp Muskus.

Jutro o aktualnych wyzwaniach w formacji braci zakonnych mówić będzie o. Krzysztof Dyrek SJ. Oprócz wymiaru modlitewno-formacyjnego jasnogórskie spotkanie braci zakonnych ma też charakter integracyjny. To też czas poznawania innych zakonów, różnych duchowości.

Biuro Prasowe @JasnaGóraNews/mir / Częstochowa
KAI

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda