Jasna Góra: Złoty Jubileusz KEP ds. Misji

Za 50 lat istnienia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji dziękowano podczas Apelu Jasnogórskiego i całonocnego czuwania przed Cudownym Obrazem Matki Bożej z 13 na 14 listopada br.

Uroczysta gala z okazji 50-lecia KEP ds. Misji odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie w poniedziałek, 13 listopada. Podczas uroczystości z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abpa Salvatore Pennacchio, po raz pierwszy wręczono medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, honorujące osoby i instytucje zasłużone dla misji. W gronie narodzonych znalazł się Tygodnik Katolicki „Niedziela”. „Jako ‚Niedziela’ staramy się służyć misjom oraz misjonarzom, i deklarujemy nadal naszą gotowość misyjną” – powiedziała, odbierając nagrodę Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna „Niedzieli”, zapewniając równocześnie o modlitwie za misje i misjonarzy przed Obliczem Matki Bożej na Jasnej Górze.

Środowisko misyjne zgromadziło się na Jasnej Górze w poniedziałek wieczorem, 13 listopada. Swoją modlitwę pielgrzymi rozpoczęli Apelem Jasnogórskim pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji Misyjnej KEP. Wraz z wiernymi modlili się: metropolita częstochowski abp Wacław Depo, przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra oraz podprzeor klasztoru o. Mieczysław Polak.

„Stajemy w duchu wdzięczności za tych misjonarzy, którzy przynieśli na nasze ziemie ewangeliczne orędzie miłości Bożej – powiedział podczas rozważania bp Mazur – Dziękujemy za biskupa Wojciecha, Brunona z Kwerfurtu i wielu innych, którzy siali ziarno Bożej prawdy i otwierali serca na przyjecie Chrystusa, Twojego Syna”.

„Obchodząc ten piękny jubileusz, przynosimy Ci w darze Maryjo zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła, wszystkich arcybiskupów, biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, a przede wszystkim ofiarowujemy Ci zatroskanie o misje przewodniczących, członków oraz konsultantów komisji – mówił biskup – W ciągu tych 50. lat, dzięki oddaniu sprawie misji, tak wielu biskupów i kapłanów, powstały struktury pomocy misjom, oraz prowadzona jest animacja i formacja misyjna. Zostały otworzone agendy Komisji Misyjnej, które ofiarnie służą misjonarzom, Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie do posłania misyjnego przygotowują się misjonarze i misjonarki, MIVA Polska, która pomaga misjonarzom przekazując im środki transportu, oraz Dzieło Pomocy Ad Gentes wspierające finansowo działalność placówek misyjnych”.

„Maryjo, wspaniała misjonarko, składamy dziś u Twoich stóp modlitwę, pracę, cierpienie, oddanie sprawie Ewangelii ponad 5 tys. polskich misjonarek i misjonarzy, tak duchownych, jak i świeckich, którzy w ostatnim 50-leciu z oddaniem i miłością głosili Chrystusa w Afryce, Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, a także w Azji i Oceanii. Niektórzy z nich, jak bł. o. Zbigniew i o. Michał – franciszkanie, pełniąc posługę misjonarską, oddali swe życie za Chrystusa. Twej macierzyńskiej opiece zawierzamy 2 tys. 32 misjonarki i misjonarzy z Polski, posługujących gdzieś w 97. krajów świata, a także polecamy Ci tych kapłanów i siostry zakonne, którzy pracują duszpastersko na wschodzie i zachodzie Europy” – dodał bp Mazur.

Przed błogosławieństwem abp Wacław Depo zwrócił się do wiernych: „Kościół będąc wspólnotą wiary i modlitwy jest ze swej natury misyjny, dlatego nie powinno nikogo dziwić, że w twej misyjności jest obecna modlitwa różańcowa czy to do granic, czy bez granic, skoro podjęła również tę inicjatywę Irlandia czy Włochy. Nie powinno też dziwić w misji Kościoła, że mamy prawo wyjść na ulicę i powiedzieć: my chcemy Boga! A kto się dziwi, to chyba nie rozumie”.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / es


Jednym z celów Komisji ds. Misji jest udzielanie misjonarzom wsparcia duchowego i materialnego, w tym tworzenie zaplecza finansowego składającego się przede wszystkim z ofiar zebranych we wszystkich kościołach w Polsce w Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), II Niedzielę Wielkiego Postu (Dzieło pomocy Ad Gentes) oraz przez inne agendy misyjne np. MIVA Polska i indywidualnych ofiarodawców.

Misjonarzom i osobom objętym misjami, można pomóc np. przez zbiórkę makulatury. Taką od wielu lat prowadzi np. par. pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie. Z pozyskanych jak dotąd funduszy udało się wybudować pięć głębinowych studni. Ostatnia z nich, znajdująca się w Czadzie w miejscowości Gualko, nosi imię Matki Bożej Jasnogórskiej. Tytuł ten został nadany z okazji jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Radio Jasna Góra

*

Komisję Misyjną powołano do życia w 1967 roku, realizując wskazania Soboru Watykańskiego II zawarte w „Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła” (Ad gentes). Początkiem systematycznej pracy na rzecz koordynacji dzieła misyjnego było powstanie w 1969 roku Biura Misyjnego, które zajęło się opracowaniem i rozpowszechnianiem materiałów misyjnych oraz nawiązywaniem kontaktów z polskimi misjonarzami.

Kolejnym ważnym etapem pracy Komisji było uporządkowanie i uregulowanie w specjalnej instrukcji zasad wyjazdów i pracy kapłanów diecezjalnych (fideidonistów) na misjach. W 1974 r. biskupi ordynariusze zostali zobowiązani do przekazywania 1proc. swoich kapłanów kościołom misyjnym. Toteż obok misjonarzy wysyłanych przez zgromadzenia zakonne, fideidoniści zaczęli stanowić coraz liczniejszą grupę wyjeżdżających.

Na przestrzeni wielu lat działalności zmianom ulegała również struktura samej Komisji. W kwietniu 1980 roku powołano jej 4 nowe sekcje: 1) opieki nad misjonarzami; 2) publikacji misyjnych; 3) koordynacji misyjnej instytutów zakonnych i 4) koordynacji misyjnej katolików świeckich. Kolejna zmiana nastąpiła w 1984 r., gdy powołano do życia Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, którego zadaniem stało się przygotowywanie kandydatów na misjonarzy do pracy w krajach misyjnych. W 1987 r. został utworzony Instytut Misyjny Laikatu.

W roku 2000 decyzją Episkopatu Polski utworzono Krajowy Fundusz Misyjny, a w lipcu tego samego roku przy Komisji zaczęła działać MIVA Polska, organizacja pomagająca misjonarzom w zakupie środków transportu. W 2006 r., na wniosek bp Wiktora Skworca powołano kolejną agendę Komisji – Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, której podstawowym zadaniem jest wspieranie projektów realizowanych przez misjonarzy w krajach misyjnych.

Od października 2011 roku przewodniczącym Komisji jest bp Jerzy Mazur SVD. Sekretarzem Komisji jest o. dr Kazimierz Szymczycha SVD.

www.misje.pl

Za: www.jasnagora.com