W Lubartowie intronizowano relikwie bł. Alfonsa Józefa Mazurka OCD

W niedzielę 12 listopada 2017 r. w bazylice św. Anny w Lubartowie intronizowano relikwie bł. Józefa Alfonsa Mazurka, karmelity bosego, męczennika z rąk niemieckich podczas drugiej wojny światowej, beatyfikowanego przez św. Jana Pawła II w grupie 108 męczenników hitleryzmu w Warszawie 13 czerwca 1999 r. W tejże bazylice św. Anny w Lubartowie bł. Józef Alfons Mazurek, urodzony 1 marca 1891 r. w Baranówce, został ochrzczony nazajutrz po przyjściu na świat, tam przyjął pierwszą Komunię świętą i tam też odprawił swoją Mszę św. prymicyjną 26 lipca 1916 r., tj. w odpust parafialny pw. św. Anny, wkrótce po otrzymaniu w Wiedniu, w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, tj. 16 lipca tegoż 1916 r., święceń kapłańskich

Organizatorem uroczystości intronizowania relikwii bł. Józefa Alfonsa Mazurka w jego rodzinnej parafii był. ks. kan. Andrzej Juźko, od roku proboszcz lubartowskiej parafii pw. św. Anny i dziekan dekanatu lubartowskiego w Archidiecezji Lubelskiej, wraz ze swymi współbraćmi w kapłańskim posługiwaniu. Już latem br. zadał on sobie trud podróży do Wadowic, gdzie w sanktuarium karmelitów bosych pw. św. Józefa spoczywają doczesne szczątki bł. Józefa Alfonsa Mazurka, i poprosił o jego „godną” relikwię dla parafii jego chrztu. Postulator Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, nie mógł nie zadośćuczynić przedłożonej prośbie i przekazał na ręce proboszcza rodzimej parafii błogosławionego jedną z kości jego dłoni, opatrzoną pieczęcią Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, stwierdzającej jej autentyczność. Ks. proboszcz, w porozumieniu z Urzędem Konserwatora Zabytków, zatroszczył się o wykonanie dla czcigodnej relikwii stosownego relikwiarza, a nadto zamówił u jednego z malarzy z Ukrainy (pragnącego pozostać w anonimacie) wykonanie obrazu bł. Józefa Alfonsa, w brązowym habicie i białej pelerynie karmelitańskiej, w geście błogosławieństwa i z różańcem w dłoni. Wszak bł. Józef Alfons był wielkim Czcicielem Najśw. Maryi Panny, i różaniec odmawiał także w chwili męczeństwa zadanego mu przez Niemców, i zastygł on w jego martwej dłoni po męczeńskiej śmierci. Zarówno obraz jak i relikwiarz Błogosławionego będą umieszczone w ołtarzu Matki Bożej w lubartowskiej bazylice.

Obrzędowi pobłogosławienia obrazu bł. Józefa Alfonsa Mazurka i intronizacji jego relikwii w jego rodzinnej parafii przewodniczył wspomniany już postulator. Relikwie wniosły procesjonalnie do lubartowskiej bazyliki siostry karmelitanki z archidiecezji lubelskiej (tj. siostry zewnętrzne klasztoru klauzurowego w Dysie i lubelskie siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus).

Rodacy i ziomkowie bł. Alfonsa Józefa oddali mu stosowna cześć, całując jego relikwie. Ks. proboszcz Andrzej Juźko podkreślał, że o. Józef Alfons „wrócił do domu”, a kaznodzieja, o. Szczepan zachęcał ziomków Błogosławionego do modlitwy o cud za jego przyczyną, aby mógł być ogłoszony świętym Kościoła powszechnego, jako pierwszy święty rodem z Lubelszczyzny.

Postulator spotkał się także z osobami szczególnie promującymi kult bł. Józefa Alfonsa Mazurka w jego rodzinnych stronach, m.in. z sołtys wsi Baranówka, p. mgr Anna Dobrzyńską, w której urodził się bł. Alfons i w której wzrastał 12. roku życia, co przypomina specjalna tablica umieszczone w miejscowym domu kultury. Postulator w towarzystwie proboszcza parafii, ks. kan. Andrzeja Juźko, nawiedził także na lubartowskim cmentarzu mogiłę rodziców bł. Józefa Alfonsa, rolników Wojciecha Mazurka i Marianny z Goździów, modląc się o ich wieczne zbawienie.